Gürsel Tekin, Bilal Erdoğan'ın yeni tapesini yayınladıCHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin bir basın toplantısı düzenleyerek, Bilal Erdoğan, MEB ve TÜRGEV arasındaki ilişkileri gözler önüne seren ses kayıtlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

"Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, bugün bugüne kadar olduğu gibi Türkiye'de maalesef organize yolsuzluk ve aynı zamanda milli eğitim bakanlığımızın, yani milli dedikleri milletin adamlarının milli eğitimi ne duruma getirdiğinin bir tapesini size izletmek istiyorum. Daha sonra onu izledikten sonra sorularınıza da cevap vereceğiz.

Görüldüğü gibi arkadaşlar Bilal Erdoğan sadece parayı sıfırlamakla yetinmemiş aynı zamanda milli eğitimin nasıl milli eğitimimizin nasıl sıfırlanacağıyla da meşgul olmamış, onunla da yetinmemiş aynı zamanda büyükşehirlerde, büyük kentlerde Türgev vakfına ve çeşitli vakıflara arsaların imar uygulamaları nasıl olup olmayacağı organizasyonunu da kendisinin yaptığı çok net bir şekilde ifade ediliyor.

Şimdi burada aslında çok vahim milli eğitimdeki rezaletin ötesinde İSMEB yani 99 yılında depremden sonra Türkiye'de ilk kez imar uygulamalarıyla ilgili herhangi bir felaket, herhangi bir deprem anında, bir savaş anında bu maddenin uygulanabilmesi için bir madde konulmuş. Görüyoruz ki bu maddeyi bile suiistimal edip çok net bir şekilde olası komisyonda, kamuoyunda bir tartışma yaratmamak için gerek AKP'li il genel meclisi üyesinin onun temel görevi nerede millete yeri varsa yani milli emlak dediğimiz kamu arsaları varsa onları bulmak, onların yerlerini tarif etmek, o organizasyonu da İstanbul İmar Komisyonu Başkanı organize ediyor. Görülüyor ki orada bazı yerlerde imar uygulamalarında zorunlu bir durum çıkarsa da bunun için kullanılması gereken, yani afet yasası dediğimiz deprem anında uygulanması gereken bir maddenin burada uygulandığını görüyorsunuz.

Tabi sesler biraz boğuk olduğu için belki televizyonda dağınık geldiği için birçok cümleleri kaçırmış olabilirsiniz. Hepinize birer tane CD vereceğiz.

10 Ağustos'ta seçime giderken milletin adamlarının milleti nasıl soyduğunu, milletin milli eğitimimizi nasıl darmadağın ettiğini Türkiye'de çok tartışma konusu olmuştu biliyorsunuz kızlı - erkekli yurtlar. Kızlı - erkekli yurtların proje mimarını da biz zannederdik ki bu ülkenin milli eğitim bakanı varmış. Demek ki bu ülkenin milli eğitim bakanı yok, bu ülkenin Bilal'i varmış, eğitime de Bilal karar veriyormuş Bilal ve arkadaşları. Üzücü ama ne yazık ki böyle."

    Pazartesi, 04 Ağustos 2014 15:40

Bağlantılı Konular