Uluslararası Kadın Forumu - Moskova

Nurlu Erkan sunumunda CHP Kadın'ın çalışmalarının kısa bir özetini ve son zamanlarda, Türkiye'deki en büyük sosyal patlama olan Gezi olaylarına CHP Kadın'ın bakışı ve katkısını açıklamıştır.

CHP Kadın Kolları Uluslar arası İlişkiler sorumlusu MYK üyesi T. Nurlu Erkan, Rus Kadın Kongresinin 105. Yılını kutlamak için 7 Mart 2014'de Moskova'da Rusya Sosyal Demokrat Kadınlarının düzenlediği Forum'a konuşmacı olarak katılmıştır.  'A Just Russia Party' nin Kadın Kollarının düzenlediği Uluslararası toplantısında, A Just Russia Party'nin Genel Başkanı sn.Mironol, Belçika'dan SIW'in bir dönem önceki genel sekreteri Marlene Haas, Macar Sosyalist Partisi MSZP başkan vekili Szofia Havas, CHP KK'dan T.Nurlu Erkan, 'A Just Russia' Partisinin Rusya'nın Kadın Kolları başkanı Natalia Velikaya, Parlamenterler, STK temsilcileri 'Kadın Hakları ve Sosyal Gelişim' çerçevesinde sunumlar yapmışlardır.

Nurlu Erkan sunumunda CHP Kadın'ın çalışmalarının kısa bir özetini ve son zamanlarda, Türkiye'deki en büyük sosyal patlama olan Gezi olaylarına CHP Kadın'ın bakışı ve katkısını açıklamıştır.

Toplantıya Rusya'nın her bölgesinden 'A Just Russia' Partisinin Kadın Kolları temsilcileri katılmıştır.

Öne çıkan konular özetle şöyledir;
Rusya'da iş alanındaki kadın erkek gelir eşitsizliği %60 lara varmaktadır.
Kadınların yoksullukları nedeni ile çoğu çok kötü yaşam şartlarında mücadele etmektedir.
'Feminizm' kelimesinin Rusya'da iyi bir yansıması yoktur. Bu da medya tarafından körüklenmektedir.
Medyanın kadın haklarına olumsuz bakışının bir örneği olarak; 4 savunma bakanlarının da kadın olduğu uluslararası bir konferansta, gazetecilerin yazılanlarında kadınların ne giydiği ve nasıl göründükleri ile ilgili yaptıkları haberler olmuştur.
Kadın hakları üzerinde sadece politik güçlerin mücadelesi yetmez. Ortodoks kiliselerinin de önemli bir rolü olabilir.
Macar konuşmacı, erkeklerin kendilerini aile ekonomisinden sorumlu gördüklerini ifade etmiştir. Kilisenin de insanlar üzerindeki belirgin rolünü kaybetmediğini. Hatta daha büyük bir etkiye sahip olduğunu ifade etmiştir.

Ev sahibi Sosyal Demokrat A Just Russia Parti başkanı parlamentoda %12 ile en çok kadın millet vekilinin kendilerine ait olduğunu söylemiştir.
Parti genel başkanı, TV'de yabancı ithal ürünlerin reklamlarından Rus yerli ürünlerinin olumsuz etkilendiğini, reklamlar aracılığı ile yanlış değerlerin empoze edildiğini ve bu nedenle yerli ve yabancı ürünler arası rekabet eşitliği sağlamada kadınların büyük yaratıcı bir güç olduğunu ve onlardan destek beklediğini ifade etmiştir.

Engelli çocuklar genellikle anneleri ile yalnız bırakılmaktadır.
Ölüm oranının doğum oranından fazla olduğu önceki bir dönemde siyasiler ikinci çocuk için birkaç yüz ruble ödeme kararı almışlardır.
STK'dan bir konuşmacı, Rusya'da karar verici mekanizmalardaki kadın oranının %1.3 olduğunu, aslında kadınların insan ilişkilerinde erkeklerden daha iyi ve duyarlı olduklarını belirtmiştir.
Partinin kadın bir parlamenteri, eskiden iş verenler, kadınlarla kısa dönem kontratlar  yaparlarken, parlamentoda aldırdıkları bir kararla şimdi sadece uzun dönem ve süresiz kontratlar yapıldığını ifade etmiştir.
Asker olarak görev yapan kadınlar da ücret artışı için mücadele etmektedirler.
SIW'in bir önceki dönem Genel Sekreteri erkeklerin partilerinde güçlü kadın istemediklerine vurgu yapmış ve bunun örneklerini vermiştir.
Bekar anne oranının yüksek olduğu ve yoksulluk oranının %55,5'dan %59'a çıktığı söylenmiştir.

Mahkemelerde jürilerin ayırımcılıkla ilgili belirgin bir anlayışı henüz oluşmamıştır. İlaveten, toplumda ayırımcılığa karşı koruyucu bir sistem de oluşmamıştır.

Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere aynen Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de de olduğu gibi toplumsal cinsiyet konularında bir çok benzerlik ve ortak paydalar vardır.
Aynı haklar, aynı kavga.
Belki de ortak çözümler üzerinde karar ve uygulamaları konuşmak zamanı gelmiş de geçiyordur bile.

    Çarşamba, 19 Mart 2014 17:40

Bağlantılı Konular

Yandex.Metrica