CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mektup var

Bütün bu olumsuz şartlar ve siyasi iklime karşın, Cumhuriyet Halk Partisi tüm örgütüyle mücadeleye devam etmekte ve ülkenin daha iyi, daha özgür, daha adil ve eşitlikçi bir hale gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu noktada kadınlarımızın yeri mücadele saflarının en önüdür. Yerel seçim sürecinde de gördüğümüz gibi kadınlarımız gece gündüz demeden, hiçbir karşılık beklemeden, yorulmaksızın çalışmışlar ve Partimizin düşüncelerini ve projelerini halkımıza ulaştırmışlardır.

Değerli Yol Arkadaşım,
Ülkemiz tarihinin en zor ve çetin günlerini yaşamaktadır. Yolsuzlukların, hırsızlıkların ayyuka çıktığı, adaletsizliğin neredeyse bir yönetim biçimi halini almaya başladığı, hukuksuzluğun ve yoksulluğun halkın kaderi haline getirilmeye çalışıldığı bu dönemde, Parti örgütümüz tüm kademeleriyle bu düzeninin karşısında muhalefet etme görevini layıkıyla sürdürmektedir. Ülkemiz, iktidar eliyle yalnızca ulusal alanda değil, uluslararası alanda da olumsuz bir izlenim yaratmakta ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kazanım ve birikimleri adeta sonlandırılmak istenmektedir.

Bu zihniyet yalnızca bilime, sanata, felsefeye değil, aynı zamanda emek dünyasına, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve hatta doğaya karşı politikalar üreterek eşitsizlikleri artırmakta ve dayanışma duygularını köreltmektedir. Bu zihniyetin öncelikli hedefleri arasında ise kadınlarımız gelmektedir. Kadınlarımızın cumhuriyetle birlikte elde ettiği tüm ayrıcalıklar ve kazanımlar AKP eliyle hedef haline getirilmeye çalışılmaktadır.

Bütün bu olumsuz şartlar ve siyasi iklime karşın, Cumhuriyet Halk Partisi tüm örgütüyle mücadeleye devam etmekte ve ülkenin daha iyi, daha özgür, daha adil ve eşitlikçi bir hale gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu noktada kadınlarımızın yeri mücadele saflarının en önüdür. Yerel seçim sürecinde de gördüğümüz gibi kadınlarımız gece gündüz demeden, hiçbir karşılık beklemeden, yorulmaksızın çalışmışlar ve Partimizin düşüncelerini ve projelerini halkımıza ulaştırmışlardır.  

    Salı, 06 May 2014 17:01

Bağlantılı Konular