CHP Kadın Kolları küçük kurultay kararı aldı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuzcan, “Ekim ayının ilk haftasında toplanacak ve üç gün sürecek  CHP Kadın Kolları Küçük Kurultayında, kadınlara yönelik yerel politikalar, yerel yönetimlerde kadın katılımı ve projeler  tartışılıp,  geliştirilecek”  dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı  Hilal Dokuzcan  önderliğinde Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu  bu hafta yaptığı toplantıda  Kadın Kolları  Küçük Kurultayını  Ekim ayının ilk haftasında toplama  kararı aldı.

Üç gün sürecek olan   CHP Kadın Kolları Küçük Kurultayında   Kadınlara yönelik yerel politikalar, yerel yönetimlerde kadın katılımı ve projeler  tartışılıp,  geliştirilecek.

Kadın Kolları Küçük Kurultayına;  Parti Meclisi  Kadın Üyeleri, Kadın Milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu Kadın Üyeleri, Kadın Kolları İl Başkanları  , Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Genel Başkanları, Sendika ve Meslek Kuruluşlarının partili kadın başkan ve  yetkilileri , ilgili diğer partililer ve basın mensupları  katılacak.

Kurultayda;

- Kadın sorunlarının yerel meclislerde temsili,
- Kadın örgütlenmesi ve kadın örgütleri ile ilişkiler ,
- Kadınların kentsel hizmetlerden  eşit yaralanmasına yönelik projeler,
- Yerel yönetimlerde kadına duyarlı politikalar,
- Yerel yönetimlerde kadın emeği ve istihdamı,
- Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe-eşitlikçi bütçe,
- Kadın dostu kentler,
- Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi,
- Kooperatifleşme,
- Kadınların katılımına yönelik engeller v.b. başlıklar altında yapılacak  Küçük Kurultay da  tartışılıp geliştirilmesi ile sonuç bildirgesini kamuoyumuza duyuracağız.  Böylelikle, özgürlüklerin kadının siyasi, sosyal ve kültürel  alanlarına yansımasının üçüncü adımının sorumluluğunu  ve gururunu   yaşayacağız, yaşatacağız.

Anahtar Kelimeler
    Cuma, 16 Ağustos 2013 15:30

Bağlantılı Konular