8 Mart Emekçi Kadınlar Günü yazılı açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, 8 Mart Dünya Kadınlar günü ile ilgili önemli noktalara değindi.

"Dünya tarihi her aşamasında haklarını kazanma, özgürlük, eşitlik ve egemenliğe karşı kadınlarla erkeklerin beraber verdiği bir mücadelenin tarihi olmuştur. Ancak söz konusu Kadın Hakları olduğunda bu sefer kadınlar mücadelelerini erkeklere ve erkek egemenliğinde olan sistemlere karşı vermek zorunda kalmışlar ve bugün dünya genelinde çok da yol kat etmişlerdir.

Fakat 2013 Türkiyesi’nde kadınlarımız her geçen gün artan şiddet, baskı ve ayrımcılık karşısında bu var olabilme mücadelesinde çok geride kalmıştır. Muhafazakâr siyaset anlayışında cinsiyetçi politikalarla hareket eden, içinden KADIN kelimesi dahi çıkarılan Bakanlığın yanlış uygulamaları, 6284 sayılı yasanın uygulanabilirlikten uzak olması sebebiyle kadınlarımız her gün daha çok ezilir, daha çok aşağılanmaya maruz kalır ve Devlet tarafından korunamaz hale getirilmişlerdir. Uygulamaya konulan bu politikalar kadını erkeğe muhtaç hale getirip bir birey olarak gözden çıkarılmışlığı, kadını sadece çocuk doğurmakla mükellef, özel alana kapatılan bir kimlik olarak algılanmasını sağlamaya yöneliktir.

Bu politikalarla ev içi emeğe hapsedilmeye çalışılan kadınlarımız hem ucuz işgücü olarak kullanılmakta hem de güvencesiz bırakılarak kadın istihdam oranının ciddi boyutlarda gerilemesine sebep olmaktadır.4+4+4 sistemiyle çocuk yaşta evliliğe yol açacak yeni eğitim sistemi ise kadının toplumsal ve kamusal alandan daha çok uzaklaştırılmasına sebep olacaktır. Kadınların kendi bedenleriyle ilgili haklarına ve aile yapılarına müdahale edecek yasa ve söylemler ise içinde bulunduğumuz karanlık gerici zihniyeti ve kadın haklarının büyük bir tehlike ve tehdit altında olduğunu gözler önüne sermekte

Oysa bugün içinde bulunduğumuz kritik Barış Sürecinde kadınlarımızın alacağı rol ve üstleneceği sorumluluk çok önemlidir. Kadınların yürekleriyle kuracakları köprü şu an tüm aracı mekanizmalardan çok daha etkin ve sağlam bir köprü olacaktır. Kadınlarımız toplum içindeki ayrımcı ve bölücü söylemlerin önüne geçebilecek barış ıslığını başlatabilecek en güçlü kimliklerdir. Bugün binlerce kadın çığlığının birçok yasanın ve savaşın önüne geçebileceğine, kadınların el ele verdikleri takdirde bu savaşı bitireceklerine ve barış sürecini kalıcı hale getireceklerine inanmalıyız ve inancımızı da onları destekleyici devlet politikalarıyla göstermeliyiz. Hiç şüphe yok ki, Barış kadınlarla gelecek. Hükümetin yaptığı gibi kadına yönelik çift dilli politikaları bırakıp; gönlümüzde, aklımızda olanı dillendirmeliyiz. Bir dizi gerçekleşmesi mümkün olmayan politikalar üretmek ve kadınları siyaset malzemesi yapmak yerine kandırmacadan uzak aklıyla yüreğiyle ve söylemiyle bir, gerçekçi uygulamalar içinde olmalıyız.

Demokratik ve özgürlükçü bir toplumun ön koşulu; kadının toplum içindeki statüsünün ve yerinin iyileştirilmesidir. Biz CHP olarak kadınlarımızın toplum içindeki konumunu iyileştirmek için yasa tekliflerimizi vermeye ve eylemlerimize devam edeceğiz. Kadınların karşısında erkeklere karşı verilen mücadeleye ilaveten devletin de yapısal bir canavar olmasının önüne geçmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz.

Yeryüzünün çiçekleri kahkahalarımızsa kadınlarımız o kahkahaya ruh verendir, o çiçeklerin kokusudur. Kadınlar evimizin çatısı, soframızın tuzu, hayatlarımızın anlamıdır. Kadınlar yarınlarımızın güvencesi gelecek nesillerimizin anasıdır..

Kadınlarımıza hak ettiği konumu, güveni ve özgürlüğü sağlamak tüm toplumun düne ve yarınlara borcudur..CHP olarak bunun farkında olduğumuzu belirtmek istiyor ve baharda açacak tüm çiçekleri kadınlarımıza armağan etmek istiyorum. Kadınlar gününüz kutlu, yarınlarınız hak ettiğiniz gibi özgürlüklerle donatılmış olsun..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin

Anahtar Kelimeler
    Cuma, 08 Mart 2013 14:44
Yandex.Metrica