Gürsel Tekin, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü ile ilgili açıklama yaptı

Bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü... Ne büyük bir ayıptır ki; ülkemizde  son 10 yılda çocuk işçi sayısı %50 artmıştır. Ve yine ne büyük ayıptır ki; Türkiye OECD ülkeleri arasında en yüksek çocuk yoksulluğu oranına sahip olan ülkedir. Toplumsal, ailevi ve maddi yönden olumsuz bu  koşulların çocuk için yarattığı en büyük dezavantaj da elbette ülkemizde olduğu gibi çocuk işçi istihdamının artmasıdır.

Son açıklanan verilere  göre ülkemizde 5-17 yaş arası toplam çalışan çocukların (istihdama katılan ve ev içinde çalışan) sayısı 8 milyon 397 bine ulaşmıştır. Bu çocuklarımızın yüzde 57'si güvenliksiz ve sağlıksız koşullarda çalışmakta ve maalesef babalarının da yüzde 17,9'unun işsiz olduğu  görülmektedir.

Türkiye'de çalışan çocukların yüzde 50'sinin eğitimlerini sürdürmek istedikleri halde  çalışmak zorunda olduğu için  eğitim hakkından yoksun olup okula gidemediği de en insafsız  gerçeklerimizdendir. Zira 2012 yılında yasalaşan 4+4+4 yasası ile zorunlu ilköğretim yaşı 6-13 yaş aralığına çekilmiş, bu durumda ortaokulun bitiş yaşı aynı zamanda çocuk işçiliğinin yaygınlaşma yaşını fiilen 13'e düşürmüştür. Yine esneklik başlığı altında hükümetin evden ve uzaktan çalışmayı yasal hale getirme çabası ev içinde çalışan 8 milyon çocuğumuzu doğrudan ilgilendirmektedir. Bu çocuklarımızın 13 yaşında çalışmak zorunda kaldıkları halde, 18 yaşına gelinceye kadar sosyal güvenceden mahrum olduğu gerçeği de ayrı bir sorundur.

Ülkemizde  çocuk işçilerin yüzde 44,7'si tarım, yüzde 24,3'ü sanayi ve yüzde 31'i hizmet sektöründe çalışmaktadır.

Soma'da 301 madencimizin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan facia sonrası yapılan bir araştırmaya göre de kömür, linyit madenlerinde çalışanların %4.2'si çocuk yaştadır. Ve ne vahim bir durumdur ki  bu çocuklarımızın %85'lik kısmı kayıtdışı çalışmaktadır. Fakat bu sonuçlar sadece 15 yaşından itibaren yapılan anketlere göre olup, 15 yaş altı çalışanların durumu ise  halen bilinmemektedir.

Tüm bu veriler ve tespitler sonucu Türkiye'de çocuk işçilerin durumunun ülkemiz için bir utanç olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Biz CHP olarak bu konuda sürekli raporlar hazırlamakta, ilgili STK ve Kurumlarla işbirliği içinde çalışmalar yapmakta,  yeni kurulmuş olan Çocuk Hakları Platformunu desteklemekte ve Hükümeti sürekli  konu ile ilgili olarak uyarmaktayız. Bu duruma müdahale edilmesi ve bu ayıbın telafi edilmesi hem  vatandaş olarak hem de  siyasi organlar olarak  hepimizin en önemli görevlerindendir.

Sevgi ve saygılarımla
Gürsel Tekin
CHP Genel Sekreteri
İstanbul Milletvekili

Anahtar Kelimeler
    Perşembe, 12 Haziran 2014 09:37
Yandex.Metrica