Tekin: Parlamentomuzun en önemli görevi, çocuklarımızı, geleceğimizi korumaktır!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Parlamentodan geçirilmek istenen çocuk istismarına yönelik,tecavüzcüsüyle evlenmesi durumunda suç olmaktan çıkarılması,Meclisimizin itibarını büyük ölçüde zedelemiştir. Bu konuda iyi bir sınav vermeyen Parlamento acilen Meclis Araştırma Önergemizi görüşerek,tüm çocukları korumak adına önlemler alıp,itibarını düzeltmelidir." dedi.

Gürsel Tekin'in TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Çocuklar tecavüzcüsüyle evlendirilsin mi tartışmalarının ortasında maalesef 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayacağız.
Ülkemizin taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 34. Maddesine göre "Taraf Devletler: Çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suiistimale karşı koruma güvencesi verirler" denilmektedir.

Ancak ülkemizde durum maalesef sözleşmelerde olduğu gibi değil, tamamen çocukların aleyhinde ve tümüyle suiistimallere açık bir şekilde süregelmektedir.

Çocuk işçilik, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk gelinler, eğitim ve sağlık hakkından yoksun çocuklar, şiddet ve istismar gören çocuklar, sokaklarda, yurtlarda, ıslah evlerinde, cezaevlerinde yaşayan çocuklar ve mülteci çocuklar derken çocuklarımızın başı maalesef büyük beladadır.
Dünya Çocuk Hakları Gününü kutlarken ülkemizde, cinsel suçların yüzde 46'sının çocuklara karşı işlenmeye devam ettiğini, her ay en az 650 çocuğun cinsel istismara uğradığını ve her yıl gerçekleşen resmi evliliklerin beşte birini gene 18 yaş altındaki kız çocuklarımız yaptığını bilmek tüylerimizi diken diken ediyor.

Türkiye'de ne yazık ki çocuk istismarı suçlarında cinsel istismar suçları sistematik olarak artmakta ve giderek yaygınlaşmaktadır. 2014 ceza istatistiklerine göre çocukların cinsel bütünlüğe karşı en az 19 bin 757 suç davası açılmış ve bunlardan 14 bin 417 mahkûmiyet alınmış bulunmaktadır. Bu rakamlar toplam mahkûmiyetlerin yüzde 61 ini oluşturuyor.

Bugün Türkiye'de her 5 evlilikten biri 18 yaşından küçük çocuklarla gerçekleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan evlenme istatistiklerine göre evlendirilen çocuk sayısı; 2015'te 31 bin 337 olurken, 2016 yılında 36 bin çocuk gelin evlenmiş olacak! Bu korkunç bir durumdur.
Yukarıda vermiş olduğumuz rakamlar kayda geçen kamuoyunun dikkatini çeken olaylardan oluşmaktadır. Asıl sorun, hiçbir şekilde şikâyet mekanizmalarına ulaşmayan, kapalı kalan ve üzeri kapatılan olaylarda yaşanmaktadır.

Özellikle çocuk yurtlarında, ıslah evlerinde, çocuk cezaevlerinde ve mülteci kamplarında neler yaşandığını bilmiyoruz ama tahmin edebiliyoruz.
İstismarın en acımasız türünden biri olan çocuk işçiliği ise, İstanbul'dan Diyarbakır'a giderek artıyor. Çocuk istismarının yaşandığı en önemli konuların başında ise ülkemizde bulunan en az 708 bin okul çağındaki Suriyeli mülteci çocuklar gelmektedir. Bunların 500 binden fazlasının okula hiç gitmediği için her türlü istismara açık bir vaziyette yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

Mevzu çocuk işçiliğinden insan ticaretine kadar akıl almaz işlerin döndüğü kamp dışına gelince üç maymunu oynuyoruz! Ölü bedenleri kıyıya vuran çocuklara üç gün üzülüyor, dördüncü gün güçlü Türkiye masalına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geleceksiz ve kimliksiz bu çocuklar ile hangi büyümeden, hangi gelişmişlikten bahsetmek mümkündür?

Başta Anayasamız ve Uluslararası sözleşmeler ışığında, devletin ve parlamentonun en önemli görevi her türlü istismara karşı çocuklarımızı korumak ve istismarları önleyecek düzenlemeler yapmaktır. Buna rağmen, yeni istismarlara yol açacak düzenlemeler yapılıyor olması Yüce Meclisin itibarını fazlasıyla zedelemektedir.

Başta devlet eliyle gerçekleşmiş olan her türlü çocuk hakları ihlallerinin tespit edilerek çocuk hak ve ihlallerine yönelik caydırıcı önlemler almak için meclis bir an önce görevini yapmalıdır. Önümüzdeki dönem meclisin bu konularda yürütmesi gereken faaliyetlerini belirlemek ve çözüm önerilerini tespit etmek amacıyla Anayasa’nın 98, TBMM’nin 104 ve 105. Maddeleri, gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla, arz ederim.

Gürsel TEKİN
İstanbul Milletvekili

Anahtar Kelimeler
    Cumartesi, 19 Kasım 2016 10:59
Yandex.Metrica