Gürsel Tekin'den bireysel silahlanma ve iç savaş uyarısı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bireysel silahlanmanın arttığını belirterek, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununda değişiklik yapılmasını istedi. Tekin, kimi siyasilerin de açıklamalarıyla bireysel silahlanmayı açıkça teşvik ettiğini ve iç barışın tuzağa düşürülmek istendiğini savundu.

TBMM'ne verdiği kanun teklifi gerekçelerinde çarpıcı sayılara da yer veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye'nin biran önce silah kullanmanın neredeyse doğal görüldüğü bir ülke görüntüsünden kurtulması gerektiğini ve bireysel silahlanmanın sonuçlarını ortadan kaldıracak düzenlemeleri ivedilikle gerçekleştirmesi gerektiğini de belirtti.

Tekin'in, siyasilerin de sorumluluklarını da hatırlattığı tehlikenin boyutlarını gösteren kanun değişikliği teklifinin gerekçeleri şöyle:
Bireysel silahlanma eğilimi ne yazık ki dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılarak devam etmedir. Ülkemizde her yıl ortalama 5000 kişi bireysel silahlarla ölmektedir. Bu küçük çaplı bir savaş demektir.

Bireysel silahlanma artıkça, suç sayısı ve insan hakları ihlallerini artmakta, sosyal adalete, gelişmeye ve barışa zarar vermektedir. Umut Vakfı verilerine göre; Türkiye'de 2016'nın ilk 9 ayında, kesici aletler ve ateşli silahların kullanıldığı olaylarda 1549 kişi hayatını kaybetti. Bu olayların yüzde 77'sinde ateşli silah kullanıldı.

Ateşli Silah Sayısı 25 Milyona Ulaştı

2012 yılında TBMM İçişleri Bakanlığı Silah Kanun Tasarısı Komisyonu'nda gündeme gelen silah sayılarına göre; o dönem Türkiye’de yüzde 15'i ruhsatlı, yüzde 85'i ruhsatsız 17 milyon bireysel silah bulunurken, 2016 itibarı ile bu sayının 25 milyona kadar ulaştığını düşünülüyor.

Siyasiler Bireysel Silahlanmayı Teşvik Ediyor

Veriler bu denli çarpıcı bir noktaya ulaşmışken ve siyasilere önemli görevler düşerken, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında bazı siyasilerin yaptığı açıklamalarda; toplumun büyük bir kısmının silahlanmaya başladığı ve önümüzdeki günlerde ülkemizde bir iç savaşın çıkabileceğine yönelik beyanları, iç barışımıza tuzak olarak görüyorum.
Bu beyanlar, bireysel silahlanmayı açıkça teşvik etmekte olup, toplumu silah karşıtlığı noktasında bilinçlendirmeye açıkça gölge düşürmektedir.
Ülkemizde zaten yüksek olan suç oranları göz önüne alındığında, öncelikle vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, kanun dışı yaşam ve davranışların önlenmesi, güven ve huzur ortamının sağlanabilmesi için yasadışı ve yasal olarak silahlanmanın önüne geçilmesi zaruriyet oluşturmaktadır.

Silah Ruhsatından Alınan Vergiler Artırılmalı

İnsanlarımızın silah taşıması ve kullanmasının neredeyse doğal görüldüğü bir ülke görüntüsünden biran önce kurtulmalıyız ve bireysel silahlanmanın sonuçlarını ortadan kaldıracak düzenlemeleri ivedilikle gerçekleştirmeliyiz.
Toplumsal sorunlarımızın çözümünde, barışçı, uzlaştırıcı ve sağduyulu olmalıyız. Öfkeye, şiddete ve silaha gerek duymayan bir gelecek oluşturmak için silah ruhsatlarından beş yılda bir alınan vergiyi iki yıla indirerek daha fazla vergi ödemek zorunda kalan bulundurma ve taşıma ruhsatı sahiplerinde caydırıcı etkisi yaratmak amaçlanmıştır

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 6. Maddesinde yapılacak değişiklik ile silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarında yenileme harcı süresi beş yıldan iki yıla indirilerek caydırıcılık sağlanması amaçlanmıştır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.

6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNUN 6. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 6. Maddesinin 1.fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
"Bu Kanun kapsamına giren silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruhsatları yenileme harcı alınmak şartı ile iki yıl için geçerlidir. Ruhsatların veriliş sebeplerinin ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksine hareket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez."
MADDE 2- Bu Kanun; Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Cuma, 14 Ekim 2016 16:18
Yandex.Metrica