Trafik terörü meclis gündeminde

Ülkemizde yaşanan trafik kazaları ve bu kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanma oranları, konunun bir "terör" olarak nitelendirilmesine neden oldu. Konunun ciddiyeti CHP milletvekillerini hareket geçirdi ve her yıl 1 milyonun üzerinde trafik kazası sonucu yüz binlerce yurttaşın yaralanması ve binlercesinin yaşamını yitirmesi üzerine konu meclis gündemine taşındı.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Türkiye'nin karayolu ağında 2014 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazaların 1 milyon 30 bin 498’i maddi hasarlı, 168 bin 512'si ise ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olduğunu belirterek; bahsi geçen trafik kazalarında 3 bin 524 kişi hayatını kaybederken, 285 bin 59 kişi yaralandığını,  2015 yılında da bu rakamların artması beklendiğini, acil önlem alınmasını söyledi ve CHP vekillerinin konuyu TBMM'ye taşıdığını söyledi.

CHP Vekillerinin imzalarıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan meclis araştırma önergesinde; bu denli önemli bir konuda, uluslararası alanda da çalışmalar yapıldığı, üye ülkelerden aldığı bilgilerden ve istatistiklerden elde edilen veriler sonucunda Birleşmiş Milletler (BM)'in, "yol güvenliği ve çevre" alanında önlemler almak gereğini duyduğu ve eylem planları hazırladığı belirtilerek,  Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ)'nün tüm üye ülkelerin çağrısına kulak verip AKP hükümetinin de harekete geçmesi istendi.
Trafik kazası ölümlerinin yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefleyen Moskova Deklarasyonu, 2009 yılında İçişleri Bakanlığı’nın da katıldığı toplantıda kabul edildi. Toplantıda alınan karar gereğince hazırlanan ve 2011-2020 yılları arasını da kapsayan, Karayolu Trafik Güvenliği 10 yıllık eylem planı uygulamaya konularak; en üst düzeyde takibinin yapılması kararlaştırılmış, bununla ilgili Başbakanlık genelgesi, 31 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bu eylem planında yer alan en önemli husus, Karayolları Trafik Kanunu'nun Avrupa Birliği normlarına uymayan maddelerinin değiştirilmesidir. Bu konuda, ilgili kurumların da görüşü alınarak hazırlanan "Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", 3 yıldır beklemekte.  
DSÖ'nün 2009 yılına oranla yaptığı hesaplamaya göre; 2020 yılında yüksek gelirli ülkeler grubunda trafik kazalarında ölümlerin yüzde 27 azalması, Türkiye'nin de içinde bulunduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde ise yüzde 83 artması beklenmekte. Başka bir ifadeyle bu konuda alınması gereken önlemler konusunda derhal çalışma yapmaya gerek duyulduğu CHP vekilllerinin meclise sunduğu araştırma önerge yinelendi.

Karayolu altyapısından, taşıtlardan, hızlı ve plansız şehirleşmeden, sürücü hatalarından kaynaklanan nedenlerle olsa da trafik kazalarının azalmasını sağlamak belli bir bilinç düzeyini de gerektirdiği belirten CHP vekiller, bu konuda siyasi iktidarlara büyük bir görev düştüğünü bu nedenle konuyu meclis gündemine taşıdıklarını söyledi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Ulaştırma ve trafik sorunlarının çözümü ve trafik kazalarının önlenmesi sadece kurallara ve görevlilere yüklenilmeyecek kadar geniş kapsamlıdır. Bu alanda herkesin; özellikle Hükümetlerin, resmi ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, ailenin ve bireyin sorumluluk duyması ve belli boyutlarda görev alması gerekmektedir. Bu işin koordinasyonu hükümetin sorumluluğudur. Bu teröre dur demeliyiz." ifadelerini kullandı.
Trafik kazalarının nedenlerinin araştırılması, konunun tarafları, Sivil Toplum Kuruluşları, uluslararası alanda çalışma yapan uzman ve akademisyenlerden görüş alınarak bunlar için çözüm önerilerinin tespiti amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını istediklerini vurgulayan CHP vekilleri, insan hayatını bu kadar ucuz olmadığını ve hükümet yetkililerinin yol güvenliği ve çevre konularında derhal harekete geçerek trafik terörüne karşı önlem alınmasını istediklerini belirtti.

    Cumartesi, 09 Ocak 2016 10:59
Yandex.Metrica