Gürsel Tekin, Bakan Ala'ya işsiz bırakılan taşeron işçileri sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, AKP iktidarının 30 il özel idaresini kapatarak çalışan binlerce taşeron işçisini sokağa bıraktığını söyledi. Tekin, "Savaştan ganimet elde edilmiş gibi, İl Özel İdarelerinin mallarını talan eden zihniyet, taşeron işçileri tamamen işsiz bırakarak bir kez daha gerçek yüzünü göstermiştir." dedi.


Gürsel Tekin, İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya, kapanan İl Genel Meclislerinden, işten çıkarılan taşeron işçi sayısını sordu, "Taşeron işçilerin akıbeti ne olacak?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP iktidarının 30 Mart seçimlerinden sonra yürürlüğe koyduğu Bütünşehir yasası ile 30 İl Özel İdaresinin kapatıldığı, burada çalışan binlerce işçinin sokağa atıldığını söyledi. Gürsel Tekin, İl Özel İdaresi Mallarının da "Savaştan ganimet elde edilmiş gibi" kaçırıldığını öne sürdü.

Gürsel Tekin, İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından yazılı yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde, 30 Mart seçimleri ile birlikte kapatılan, 30 ildeki özel idare bünyesinde çalışan binlerce taşeron işçinin akıbetini sordu. İşsizler ordusunun her geçen gün artmasını büyük üzüntü içinde izlediklerini belirten Tekin, şöyle dedi:

Taşeron uygulaması kölelik sistemi
"Zaten insan onuruna yakışmayan koşullarda çalışan, evrensel normlardan uzak, bir nevi kölelik sistemini andıran taşeron uygulamalara son verip, çalışma yaşamının giderek ağırlaşan sorunlarına çözüm üretmesi gereken iktidar partisi, taşeron işçileri tamamen işsiz bırakarak bir kez daha gerçek yüzünü göstermiştir.

İl Özel İdaresine ait tüm taşınır, taşınmaz malların ve personellerin Büyükşehir Belediyesine ve ilgili kurumlara devri beklenirken, Valilik bünyesinde kurulan Devir ve Tasfiye Komisyonları, bütün taşınır ve taşınmaz malları yandaş gördükleri kurumlara ve belediyelere art niyetli olarak devrederken, taşeron işçileri akıllarının ucundan dahi geçirmemişlerdir.


Savaştan ganimet elde edilmiş gibi, İl Özel İdarelerinin malları talan eden zihniyet, bahse konu çalışanlar akıbeti olunca, benden olmayan ölsün anlayışını takınmış ve taşeron firmaya bağlı olan personelin haklarının korunması için hiçbir yasal düzenleme yapmamıştır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, İl Özel İdarelerindeki taşeron işçileri ile ilgili yasal düzenleme yapılmamasını ve sokağa atılmasını eleştirerek, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yazılı yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

Bakan Ala'ya Özal İdare soruları

"1-Kapanan İl Genel Meclislerinin mallarının nasıl bölüşüleceğini dair alelacele planlama ve yasal düzenleme yapan iktidarınız, çalışan işçilerin ne yiyip içeceğini düşünmeden kapının önüne konulmaları konusunda neden hiçbir yasal düzenleme yapmamıştır?
2-İl Özel İdarelerde çalışan ve taşeron firmaya bağlı olan personelin haklarının korunması için bundan sonraki süreçte hangi yasal önlemleri almayı düşünüyorsunuz?
3-Yeni yasa ile birlikte kapanan İl Genel Meclislerinden, işten çıkarılan toplam taşeron işçi sayısı nedir? İllere göre dağılımları nasıl gerçekleşmiştir?
4-Bu işçilerin yeni kurulacak olan Yatırım Koordinasyonu Merkez'lerine, kamu kuruluşlarına ya da belediyelere aktarılması hususunda çalışmalarınız mevcut mudur?
5-İşten çıkarılan taşeron işçilerden, bugüne kadar başka kamu kurum ve kuruluşlarına geçişleri sağlanan işçiler var mıdır? Var ise sayıları nedir? Hangi illerimizde bu geçişler sağlanmıştır.
6- İş akitleri sona erdirilen personelin tazminatları ödenmiş midir? İçişleri Bakanlığı aleyhinde açılmış kaç dava bulunmaktadır?"

    Pazar, 06 Nisan 2014 14:19
Yandex.Metrica