Gürsel Tekin Bakan'a İnönü Stadı'nı sordu

Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

İnönü Stadyumu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında 1998 yılında imzalanan sözleşme ile kullanım hakkı 49 yıl süre ile Beşiktaş Jimnastik Kulübüne devredilmiştir.

1947 yılında açılışı yapılan ve günümüze kadar kullanılmakta olan İnönü Stadyumu hali hazır durumu ile ihtiyaca cevap vermemesi ve ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle yıkılarak yerine yenisinin yapılması kararlaştırılmıştır.

İnönü Stadyumu’nun yıkım onayının henüz verilmediğini, İnönü Stadyumu’nun yıkılabilmesi için, yıkım onayının verilmiş ve yerine inşa edilecek stadyumun yapım ihalesinin bitmiş ve ortaya çıkmış olmasının gerektiğine yönelik beyanatlarınızın olduğu 01 Haziran 2013 tarihinde basına intikal eden bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda;

1. İnönü Stadyumu üzerinde her türlü tasarrufta bulunma hakkı 49 yıl süre ile Beşiktaş Jimnastik Kulübüne verildiğine, yıkım ve yerine yeni bir stadyumun yapılması önceden kararlaştırıldığına göre, Stadyumla ilgili basında yer alan yukarıdaki beyanatlarınıza neden ihtiyaç duydunuz?

2. Yapım ve yıkım işlerinin, birlikte ihale edilmesi mümkün olduğu gibi ayrı ayrı olarak ihale edilmesi de mümkündür. Bu keyfiyet tamamen ihale yapmaya yetkili merciinin yani Beşiktaş Jimnastik Kulübünün tasarrufundadır. Durum böyle olduğu halde, yıkım yapılabilmesi için yapım ihalesinin bitmiş olması gerektiği yönündeki beyanatlarınızın gerekçesi nedir?

3. Basında yer alan yukarıdaki beyanatlarınızı etik buluyor musunuz? Beyanatlarınızın yapılacak Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kongresiyle bir ilişkisi bulunmakta mıdır?

    Salı, 04 Haziran 2013 16:54
Yandex.Metrica