Tekin, Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedilen planları sordu

Genel Başkan Yardımcımız Gürsel Tekin, 15 Mart 2013 tarihinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından reddedilen planlar hakkındaki durumu TBMM gündemine taşıdı. Gürsel Tekin’in, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamu yayarı içermediği ve şehir menfaatine uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilen planları yapan bir bakanlık haline gelmiştir. Ama partinin seçilmişleri olan Sayın Erdoğan Bayraktar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş birbirilerine karşı tavır sergilemektedir. İki seçilmiş arasındaki bu çekişme ve yetki kavgası İstanbul halkının yeşil alanlarını yok etmektedir. Şehir iki seçilmişin arasında talan edilmektedir. Aşağıda bazı örneklerden anlaşılacağı üzere bakanlığın kuruluş amaçlarından sapılarak mahalle aralarında parsel bazında plan değişiklikleri ve bir AVM’nin 1/1000 plan değişikliğini yapar hale gelinmiştir. Bakanlığın kuruluş amaçları içinde sokak aralarında kentsel dönüşümle alakalı olamayan sadece kişi ya da şirketlere plan değişiklikleri yapmak bulunmamaktadır. Bu durum kamu vicdanını rahatsız etmektedir.

Kamu ile ilgili bazı örnekler aşağıda yer almaktadır.

1. Kadıköy İlçesi, Tuğlacıbaşı Mahallesi, 147 pafta, 1280 ada, 51 parsel 09.03.2005 onaylı 1/5000 planda düşük yoğunluklu konut alanında iken tapu sahibi değiştikten sonra çevre v e şehircilik bakanlığının yaptığı planda yeşil alan yok edilerek yüksek yoğunluklu konut alanına alınmıştır. Kaldı ki İstanbul Büyükşehir belediye meclisi 454 ve 1187 sayılı meclis kararları ile plan değişikliğini iki defa oy birliği ile reddetti.

2. Üsküdar Sevda Tepesi: Suudi Kralı Abdullah’ın 30 yıl önce aldığı 57 dönüm boğazda arazi önce İstanbul Büyükşehir Belediyesine plan değişikliği için geldi. Plan değişikliği yapılmadı. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık plan değişikliğini yaptı. Sit alanı imara açıldı. Üsküdar 172 pafta 9545 ada 12 parsel İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 15.06.2012 tarihli 290 no’su ile işlem gördü.

3. İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Arnavutköy Mahallesi, 76 pafta, 83 Ada 1 no’lu parselin otel-motel-AVM fonksiyonuna alınmasına yönelik plan değişliğine önce İBB Meclisine geldi. Plan değişikliğine davalar açıldı. Süreç devam ederken belediyeden yetki alındı. Bakanlık 1/1000 plan değişikliği yapar hale geldi.

4. Üsküdar İlçesi, Kısıklı Mahallesi, 157 Pafta, 788 Ada, 1 no’lu parsel 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile sit alanı ve park alanı komuta açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan 12.01.2012 tarih ve 137 no’lu rapor ile yapılan plan değişikliğine açılan dava neticesinde yürütmeyi durdurma kararı verildi. Daha sonra bakanlık ek imar hakları da ekleyerek yeni bir plan yaptı. Terk edilen yeşil alanı da mülkiyet sahiplerinin kullanımına verdi.

Bu çerçevede;

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu güne kadar yaptığı plan değişikliği sayısı kaç adettir? İller bazında mülkiyet sahipleri kimlerdir?

2. Plan değişikliği yapılan parsel metrekareleri toplam tutarı ne kadardır?

3. İlgili belediyelerin reddettiği ancak bakanlık tarafından yapılan plan değişikliği sayısı kaç adettir?

4. Yapılan plan değişikliklerinin kaç adedi özel mülkiyet, kaçı kamu arazisidir?

5. Yapılan plan değişikliklerinde eski ve yeni fonksiyonları arasındaki farklar iller bazında nelerdir?

6. İmar planlarında donatı olarak ayrılan (sağlık, eğitim, kültür, altyapı, yol, yeşil alan, dini tesis, orman alanı, tarım alanı, mera vb.) alanlarda yapılan plan değişiklikleri ile kaç adet donatı alanı fonksiyonları değiştirilerek yeni fonksiyonlar almıştır.

7.  İller bazında yapılan plan değişiklikleri nedeni ile bakanlığa açılan dava sayısı ve sonuçları nelerdir?

    Cuma, 15 Mart 2013 12:31
Yandex.Metrica