Kars-Selim güzergahındaki yolcu taşımacılığına ilişkin soru önergesi

Genel Başkan Yardımcımız Gürsel Tekin, 8 Nisan 2013 tarihinde, Kars-Selim güzergâhındaki yolcu taşımacılığı ile ilgili durumu TBMM gündemine taşıdı. Tekin’in, İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Bilindiği üzere, il ve ilçelerde taşımacılık yapacakların, arz/talep dengesi, yolcuların kalite-rahat hizmet alımı, haksız rekabetin önlenmesi için taşıt sayılarının, koltuk kapasitelerinin tekel oluşturmayacak ve şaibeye meydan vermeyecek şekilde il / ilçe trafik komisyonlarınca belirlenmesi esas alınmıştır. Ancak, Kars-Selim arası yolcu taşımacılığı, rekabetsiz bir ortamda, tüketicilerin hizmet alımında alternatifsiz ve tekelci bir anlayışla yürütüldüğü, gelen yoğun şikâyetler ve mağdur olan bir vatandaşın TBMM yerleşkesi içerinde eylem yapması neticesinde gündeme gelmiştir.

İlçede, resmi olarak iki ayrı taşıma kooperatifi fiiliyata gözükse de, var olan kooperatifler Selim Belediyesine ait halk otobüslerini işletmekte ve alternatif bir taşımacılık yapılmamaktadır.

Bu bağlamda,

1. S.S Serhat Selim 3 Nolu Minibüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin, 2009 yılından beri resmi olarak önünde hiçbir yasal engel olmadığı halde çalışma izinleri neden verilmemektedir?

2. İlçede, yeni ve alternatif taşıma kooperatiflerinin açılması için, 52 köy muhtarının ve vatandaşlarının vermiş oldukları dilekçeler, hangi gerekçelerle ve neden işleme konulmamaktadır?

3. Halk otobüslerini işleten kooperatif bünyesinde, Selim Belediye Başkanı’nın yakın akrabası ve AKP Selim İlçe Başkanı’nın yakınlarına ait hatlarının olması, başkalarının mağdur edilmesi anlamına mı gelmektedir?

4. Kars İl Trafik Komisyonu Başkanlığı’nın, yaşanan sorunun kısa sürede çözümlenmesi yönünde almış olduğu karar, ilçe Trafik komisyonunca neden uygulanmamaktadır?

5. 2009 yılından beri önlerinde hiçbir yasak engel olmadığı halde, çalışma izni alamayan kooperatif üyelerinin, vergi borçları 40 bin TL’yi geçmiş ve araçları da icra yoluyla satılmıştır. Vatandaşa karşı hiçbir gerekçe göstermeksizin mağdur olmalarına neden olan Selim Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında soruşturma açacak mısınız?

    Çarşamba, 10 Nisan 2013 13:10
Yandex.Metrica