Tekin, kamu kurumlarınca kiralanan binalara ilişkin soru önergesi verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, 6 Aralık 2012 tarihinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan binalara ilişkin durumu TBMM gündemine taşıdı. Tekin’in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Ülkemizin son 18 yılında, İstanbul’da belediye başkanlığı ve akabinde başbakanlık makamlarında bulunduğunuz süre boyunca yapılan çalışmalarla, “Türkiye’nin yönetsel ve mimari olarak şekillenmesinde” önemli etkilerinizin olduğu şüphesizdir.

Dönemimizin Türkiye’si, yükselen gökdelenleri ve residence olarak anılan binalarıyla hatırlanacaktır. Yapıların boyutları göz önüne alınınca, benimsenen mimari anlayışın, tarihi dokuyu koruyan modelleri örnek almadığı bir gerçektir. Aksine, İstanbul başta olmak üzere metropol kentlerimizin giderek Dubari ve farklı Uzakdoğu şehirlerine benzetilmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir.

Bu yüksek ve devasa yapılara olan ilginin, imar planlarında büyük zorluklara ve zorlamalara yol açtığı gerçeği ve bu bağlamda belediye başkanları ve meclis üyelerinin yaşadığı sıkıntılar, belediyecilik çalışmalarına az da olsa aşina olan vatandaşların dikkatini çekmektedir.

“Toprağı, paraya çevirme” konusunda gösterilen hassasiyet şüphesiz ki müteahhitler tarafından takdirle karşılanmaktadır. Bu anlayışın devam etmesi durumunda, 2023’e kadar İstanbul’da ormanlık alan kalmayacağı açık bir gerçektir.

Bu açıklamalarıma temel teşkil eden, gökdelen ve residence olarak anılan konutlara ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerdir. Mülk sahipleri tarafından satılamayan bu devasa yapıların kamu kuruluşları tarafından kiralandıkları bilgisini hayretle izlemektedir.

Yakın zamanda Sayın Dışişleri Bakanının konutuna ödenen yıllık 600 bin TL kira bedeli bizlerde soru işaretleri bırakmakta ve kiralanmış olan gökdelenlere ödenen tutarlara dair şüpheler yaratmaktadır.

Bu bağlamda aşağıdaki sorularımın cevaplanmasını talep etmekteyim.

1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mülklerin – arsa, konut, iş yeri- son on yılda kaçı, kimlere kiraya verilmiştir? Her bir mülkün kira bedeli nedir?

2. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu mülklerin –arsa, konut, işyeri- son on yılda kaçı, kimlere satılmıştır? Her birinin satış bedeli ne kadarıdır?

3. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından son on yılda kiralanan mülklerin sahipleri kimlerdir, bu mülklerin kira bedelleri nelerdir?

4. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınana mülklerin sahipleri kimlerdir? Satın alınana bu mülklerin fiyatları nedir?

    Çarşamba, 06 Haziran 2012 10:03
Yandex.Metrica