Gürsel Tekin, Esenyurt Belediyesinin imar sorununu sordu

Genel Başkan Yardımcımız Gürsel Tekin, 9 Ekim 2012 tarihinde, eğitim tesisi alanlarından çıkarılan arsalara ve bu kapsamdaki protokollere ilişkin durumu TBMM gündemine taşıdı. Tekin’in Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

İstanbul Esenyurt, ilçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de içinde bulunduğu imar sorunu sonucu on binlerce vatandaşımız tarafından mümkün olmayan zararlara uğratılmıştır. 29 adet projenin aykırı olarak imal edildiği toplam 2,9 milyon metrekare fazladan inşaat yapıldığı ve belediyenin kar karşılığı verdiği, ortak olduğu projeler bulunmaktadır.

Esenyurt Belediyesi’ne, kamu yararına tesisler, sağlık tesisi, devlet hastanesi yapılması için teslim edilen 33,000 metrekare hazine arazisi için (427 ada 3 parsel) ihaleye çıkmış ve inşaatlar yapılmaya başlanmıştır. Hazine arazisinin amacı dışında kullanılması ile ilgili İstanbul 2. İdare Mahkemesi imar uygulamasını iptal etmiştir.

5216 Sayılı Kanun’un 11. maddesine göre bu imar yolsuzluklarının birinci derece sorumlusu Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’tır.

Madde 11- Büyükşehir belediyesi, İlçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belge istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32 ve 42’nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42’nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilmez.

Bu çerçevede;

1. Esenyurt Belediyesi’nin ortak olduğu projeler hangileridir?

2. Esenyurt Belediyesi’nin hisse oranları ve toplam onaylı projelerine aykırı olarak imal edilmiş proje sayısı ada pafta ve parsel bilgileri ile birlikte toplam kaçak inşaat miktarı ne kadardır?

3. Esenyurt Belediyesi ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmış encümen cezaları var mıdır? Varsa ada, pafta ve parsel numaraları nelerdir?

4. Esenyurt Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilerek zabıtlanıp, belediye encümenine sevk edilerek yıkım ve para cezası uygulanan ruhsatlı projesine aykırı olarak imal edilmiş proje sayısı ada pafta bilgileri ile birlikte toplam metrekaresi ne kadardır?

5. Esenyurt Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili belediyesi encümenine yıkım ve para cezası kararı çıkan kaçak yapılaşmasıyla ilgili uygulanmış yıkım var mıdır? Varsa yıkılan metrekare miktarı ve projelerinin ada, pafta ve parsel numaraları nelerdir?

6. İlçe belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kaçak olarak nitelendirilerek ilgili belediye encümenince karara bağlanan yapıların emlak vergisi değerleri tutarı ne kadardır?

7. 4708 Sayılı yapı denetim firmaları tarafından Esenyurt Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kaçak yapılaşmayla ilgili kaç adet rapor düzenlenerek ihbar edilmiştir. İlgili projelerden istifade eden yapı kontrol firma sayısı kaç adettir? Yapı kontrol firmalarınca tutulan tutanakların tarihleri nelerdir? Firmalar tarafından onaylı projesine aykırılıkları nedeni ile tutulan zabıtların yasal karşılıkları ilgili belediyesince süreleri içinde yerine getirilmiş midir? Ada pafta ve parsel bilgileri ile birlikte.

8. Kaçak yapılaşmaya göz yuman ilçe belediye başkanı, diğer ilgililer hakkında yürütülen bir soruşturma var mıdır?

9. Savcıların basında çıkan haberleri suç duyurusu olarak kabul edip açtıkları bir soruşturma var mıdır?

    Pazartesi, 20 May 2013 12:29
Yandex.Metrica