"Millet tarafından seçilmiş tüm milletvekilleri işlevsiz hale getiriliyor"

Tekin:Milletvekillerinin ellerinden, en önemli görevleri olan yasama yapma ve Hükümeti denetleme yetkisini ellerinden alınıyor.

Değerli Arkadaşlar, AKP ve MHP'nin birlikte hazırladığı Anayasa değişikliği hayatımızdan neler götürmek istiyor dikkatine sunuyorum.

Millet tarafından seçilmiş tüm milletvekilleri işlevsiz hale getiriliyor.

Milletvekillerinin ellerinden, en önemli görevleri olan yasama yapma ve Hükümeti denetleme yetkisini ellerinden alınıyor.

Nasıl mı?

Bakın tek tek sayıyorum;

1- Bakanları Başkan atıyor. Bakanlar, TBMM'ye değil, Başkan’a hesap veriyorlar

2- TBMM'nin elinden kurulacak hükümete güvenoyu verme yetkisi alınıyor. Başkan "hükümeti kurdum" diyor, kuruluyor.

3- Meclis'in gensoru yetkisi elinden alınıyor. Eğer hükümet yanlış yaparsa, Meclis'in yanlış yapan bakanlar hakkında gensoru yetkisi verme hakkı yok.

4- Hükümetin başı Başkan yapılıyor. Ama Meclis'teki milletvekillerine Başkan'a soru sorma hakkı ellerinden alınıyor. Başkan'a yazılı/sözlü soru önergesi verilemiyor.

5- Meclis'in, Başkan'ın altına imza koyacağı uluslararası anlaşmaları denetleme yetkisi elinden alınıyor. Başkan, istediği ülkeyle, keyfince anlaşma yapıyor. Ve bu anlaşmayı Meclis'teki vekiller görmüyor bile.

6- Olağanüstü hal ilanında Meclis tümüyle devre dışı bırakılıyor. Başkan'a istediği zaman olağanüstü hal ilan edip, kararnamelerle kendi kendine ülke yönetme yetkisi veriliyor.

7- Ve en önemlisi; Meclis'in yasa yapma yetkisi elinden alınıyor. Anayasa değişiklik paketine bu durum çok iyi gizlenmiş.
Diyelim ki, Meclis bir kanun çıkardı. Eğer Başkan bu kanunu beğenmez de, veto ederse, bu kanunun yeniden geçmesi için Meclis'te salt çoğunluk aranıyor. Bu rakam, 600 sandalyeli Meclis'te 301.
Diyelim 301'i buldu Meclis. Kanunu da yeniden geçirdi. Bu durumda, Kanun'un yürürlüğe girmesi için bunun Başkan tarafından Resmi Gazeteye gönderilip, yayınlatılması gerekiyor.
Şimdiki sistemde, kanunun 15 gün içinde yayınlanması gerekiyor.
Getirdikleri sistemle, 15 günü kaldırıp, kanunu yayınlama yetkisini de Başkan’a veriyorlar.
Yani isterse Başkan, bu kanunu Sümen altı edip, seçim dönemine kadar tutabilir. Kanunu kadük edebilir.

8- Ayrıca, Başkan'a bakanlıkların teşkilat kanunlarını değiştirme yetkisi veriliyor. Bu ne demek? İsterse Başkan, Meclis'i tamamen devre dışı bırakıp, herhangi bir bakanlığın tüm yapısını değiştirebilir, Müsteşarından, memuruna, şoföründen, çaycıya, odacıya kadar kendi istediği kişileri atayabilir.

9- Başkan’a siyasi parti genel başkanı olma hakkı tanınıyor. Ayrıca TBMM ile Başkanlık seçimleri birlikte yapılıyor. Böylece, iktidar partisi vekillerini de bizzat Başkan’ın seçmesinin önü açılıyor.

    Cuma, 23 Aralık 2016 12:05
Yandex.Metrica