Tanrıkulu: "Vakıfbank’a satılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti’nden binlerce adet sahte flash bellek alımı yapıldığı iddiaları doğru mudur?”

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

1- 2011 yılı içerisinde Vakıfbank iştiraklerinden Vakıf Pazarlama A.S. ( Eski unvanı Vakıf Sistem Pazarlama A.S. )  tarafından Vakıfbank’a satılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti’nden binlerce adet sahte Kingston marka flash bellek alımı yapıldığı iddiaları doğru mudur?
2- 2011 yılı içerisinde Vakıf Pazarlama A.S. ( Eski unvanı Vakıf Sistem Pazarlama A.S. ) tarafından Vakıfbank’a satılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti’nden binlerce adet sahte Casio marka hesap makinesi alımı yapıldığı iddiaları doğru mudur?
3- Sahte Flash Bellekler ile sahte hesap makinelerinin Vakıfbank Genel Müdürlüğü’nün bilgisi ve haberi olmadan Vakıfbank Şube ve Birimlerine Vakıf Pazarlama A.S. tarafından satılarak  fatura edildiği iddiaları doğru mudur?
4- Kaç adet sahte Kingston marka flash bellek ve sahte Casio marka hesap makinesi Vakıfbank Genel Müdürlüğü departman ve şubelerine sanki orijinal ürünlermiş gibi gösterilerek fatura edilmiştir?
5- Sahte Kingston marka ürünlerle sahte Casio marka hesap makinelerinin alımlarının yapıldığı tarihte İştirak Genel Müdürlük görevini kim yürütmekteydi? Bu kişi halen Vakıfbank’ın başka bir iştirakinde Genel Müdür Yardımcısı olarak mı görev yapmaktadır? Sahte ürünlerin satın alındığı sırada hala Vakıfbank Pazarlama A.S.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan kişi iştirakte hangi görevde idi?
6- Hala Vakıf Pazarlama A.S. Genel Müdürü olarak görev yapan kişi bu olayı bildiği halde Vakıfbank Teftiş Kurulu’na bilgi vermediği ve olayı saklı tuttuğu iddiaları doğru mudur?

    Perşembe, 18 Temmuz 2013 10:52

Bağlantılı Konular