CHP seçim takvimini açıkladı

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ile Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan önümüzdeki Kasım ayında gerçekleşecek erken seçim sürecinde adayların başvuruları için gerekli takvimi açıkladı. 
Bugün il ve ilçe örgütlerine gönderilen genelge şöyle:
 
"Cumhuriyet Halk Partisi İl/İlçe Başkanlıkları'na
 
1 Kasım 2015 Günü yapılacak Milletvekili Genel Seçiminde, milletvekili adaylarının hangi usul ve esaslarla belirleneceği konusu, 23 Ağustos 2015 tarihli Parti Meclisi toplantısında verilen yetki uyarınca; Merkez Yönetim Kurulu'nun 28 Ağustos 2015 tarihli toplantısında görüşülüp karara bağlanmıştır. Buna göre;
 
1- 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimlerinde, tüm seçim çevrelerinde, adayların “Merkez Yoklaması Yöntemi” ile tespit edilmesine ve
2- Tüm seçim çevrelerinde, milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 09.00 ile 07 Eylül 2015 Pazartesi günü saat 17.00 arasında Genel Merkeze başvuru yapmalarına karar verilmiştir.
 
Yüksek Seçim Kurulu henüz açıklayıcı bir karar vermediğinden, 7 Haziran seçimlerinde başvuran Milletvekili Adaylarımızın da müracaat dosyası hazırlayıp vermeleri gerekmektedir.
 
Adaylık başvurularının posta veya kargo yolu ile yapılması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla gönderilen dosyanın, Genel Merkeze eksiksiz olarak ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir ve alındı belgesi başvuru sahibine posta yoluyla gönderilir. 
 
Adaylık iş ve işlemleri, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca yürütülmektedir. 
 
Milletvekili aday adayları Genel Merkeze yapacakları aday adaylığı başvurularında, Genel Merkezden temin edecekleri dosya kapsamında aşağıda yazılı belgeleri tamamlayarak vermekle yükümlüdürler.
 
1- Adaylık başvuru belgesi
2- Ödenti makbuzu aslı
3- İstifa zorunluluğu bulunanlar için istifa belgesi örneği (Belgeyi veren kurumun “alındı” yapmış olması gereklidir.)
4- İki adet vesikalık fotoğraf
5- Engelli adaylar için, %40 ve üzerinde engelli olduğunu gösterir sağlık raporu örneği veya engelli kimlik kartı örneği
6- Öğrenim durumunu gösterir diploma sureti
7- Askerlik belgesi -Erkek adayın yükümlü olduğu askerlik hizmetini yerine getirdiği ya da askerlik hizmetini yerine getirme yükümlülüğü bulunmadığını gösterir belge
8- Nüfus cüzdanının onaylı örneği - T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur.
9- Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi (Sabıka kaydı) - Sadece Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan ıslak imzalı belge kabul edilecektir.
 
Not: Parti üyesi olmayanlar üyelik başvuru formunu doldurmak zorundadır.
 
Adaylık başvurusunda bulunanlardan Siyasi Partiler Yasası, Parti Tüzüğü ve Milletvekili Aday Saptama Yönetmeliği hükümleri uyarınca alınacak özel ödentiler şu şekilde saptanmıştır:
 
Kadın ve Genç Adaylar: 2.500 TL 
Diğer Adaylıklar: 5.000 TL 
 
Engelli Adaylardan özel ödenti alınmayacaktır.
 
Milletvekili aday adayları özel ödentilerini Genel Merkezin ekte belirtilen banka hesabına yatırabilecekleri gibi, başvuru sırasında Genel Merkezde kurulan Banka bankosunda da ödenti yatırma işlemini yapabilirler. 
 
Aday adaylarının başvuruları ile ilgili hazırlıkların bu bilgilere göre yürütülmesini rica eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
Saygılarımızla,
 
Bülent Tezcan                                  Gürsel Tekin
Genel Başkan Yardımcısı             Genel Sekreter
 
Ekler :
    Cumartesi, 29 Ağustos 2015 11:10

Bağlantılı Konular