Tanrıkulu: "Muhtarlar mahallelinin mezhebine kadar bilmek zorunda mıdır?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Davutoğlu'na, "İçişleri Bakanlığının 6 ay önce muhtarlara ihbar hattı kurduğu doğru mudur? Doğru ise, muhtarlara ihbar hattı hangi gerekçe ile kurulmuştur?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Soru Önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

"Muhtarlar mahallelinin mezhebine kadar bilir" ifadelerinin basına yansımasının akabinde, İçişleri Bakanlığının 6 ay önce muhtarlara ihbar hattı kurması ile ilgili haberlerin de gündeme gelmesi toplumda ayrımcılık ve fişleme yapıldığı iddialarını güçlendirmektedir.

Bu bağlamda;

1- Muhtarlar mahallelinin mezhebine kadar bilmek zorunda mıdır?
2- Bu yolla vatandaşlarımızın fişlenmek istendiği iddiası doğru mudur?
3- İçişleri Bakanlığının 6 ay önce muhtarlara ihbar hattı kurduğu doğru mudur? Doğru ise, muhtarlara ihbar hattı hangi gerekçe ile kurulmuştur?
4- Son 6 ayda Türkiye genelinde illere göre muhtarlara kurulan ihbar hattına kaç ihbar yapılmıştır? Konularına göre dağılımı nedir?
5- Son 6 ayda Türkiye genelinde illere göre muhtarlara kurulan ihbar hattına kaç vatandaşın mezhebi ile ilgili ihbar yapılmıştır?
6- Muhtarlara kurulan ihbar hattı bilgi sisteminin İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlandığı doğru mudur?
7- Bu sistem ile muhtarların her türlü talep, öneri ve şikayetlerini elektronik ortamda Valilik ve Belediyelere ilettikleri doğru mudur?
8- Muhtarların TC kimlik numaraları ve onay kodları ile girdikleri sistemde başvuru türünü seçerken bu başvuru türleri arasında "şikayet", "istek", "ihbar", "görüş" ve "öneri" olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, "şikayet" ve "ihbar" başvuru türlerinde son 6 ayda Türkiye genelinde illere ve konularına göre toplam kaç başvuru yapılmıştır?
9- Daha önce muhtarların Ankara'da katıldıkları bir toplantıda muhtarlara bu sistemin tanıtıldığı ve bu sistemle bir mesajda talep, öneri, şikayet ve ihbarların ilgili birime gideceği ve ivedilikle çözüme kavuşturulacağının söylendiği iddiası doğru mudur?
10- İddia doğru ise, bu toplantı hangi tarihte ve nerede gerçekleşmiştir ve muhtarlara "bu sistemle bir mesajda talep, öneri, şikayet ve ihbarların ilgili birime gideceği ve ivedilikle çözüme kavuşturulacağını" söyleyenler kim ya da kimlerdir?
11- Muhtarlar tarafından sisteme girilen taleplerin, önce İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün "kurum kullanıcı ekranına" düştüğü, daha sonra "ilgisine göre valiliklere veya belediyelere" yönlendirildiği ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün sistem üzerinden taleple ilgili işlemleri de takip ettiği iddiası doğru mudur?"

    Pazartesi, 17 Ağustos 2015 13:21

Bağlantılı Konular