CHP'den Üniversite Öğrencilerinin Yurt Sorunu İçin Kanun Teklifi

Sezgin Tanrıkulu ile Özgür Özel, Öğrencilerin yurt ihtiyaçlarının giderilmesi için Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması için Kanun Teklifi verdi.

Teklifle; Toplu Konut İdaresinin kaynaklarını kullanma amaçlarına uygun görülen TOKİ konutlarının kamu ve özel yurtlara dönüştürülerek eğitim-öğretim faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflendi.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ektedir.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.


Özgür Özel                                  Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
Manisa Milletvekili                  İstanbul Milletvekili

Genel Gereçe

Türkiye'de inşaat sektörü arz fazlası bekleyen 800 bin konutu ile ekonomide yaşanan durgunluk ve krizden en fazla etkilenecek olan sektördür. Türkiye'de 6 milyona yakın üniversite öğrencisinin ancak yüzde 8'ine yetecek yurt kapasitesi bulunmaktadır. TOKİ'nin elinde satılmayan 120 bin dolayındaki konut projelendirerek kamu ve özel öğrenci yurtlarına dönüştürülmelidir. TOKİ'nin görev tanımına konutların eğitim-öğretim faaliyetlerine uygun hale getirilerek hizmet sunulması bendi eklenmelidir. Bu kapsamda TOKİ'nin satılmayan konutların öğrencilerin yurt ihtiyaçları ile orantılı olarak atıl durumdan çıkarılması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin yurt ihtiyacını illere göre tespit ederken TOKİ öğrencilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesinden, konutların yurt olarak kullanıma uygun hale getirilmesi ve yurt hizmeti sunumuna kadar olan süreci yöneten kurum olmalıdır. TOKİ'nin özel sektör, kamu sektörü ve kamu hizmeti dengesini koruyacak görev ve yetkilerin kanunlaşması önem arz etmektedir. Bu amaçla 2985 sayılı Toplu Konut Kanunun 2. Maddesinin değiştirilmesi amacıyla kanun teklifi hazırlanmıştır.

Madde Gerekçeleri

Madde 1- 2985 sayılı Toplu Konut Kanunun 2. Maddesi eklenecek (f) bendi ile Toplu Konut İdaresinin kaynaklarını kullanma amaçlarına, uygun görülen TOKİ konutlarının kamu ve özel yurtlara dönüştürülerek eğitim-öğretim faaliyetlerinin desteklenmesi
Madde 2- Bu madde yürürlük maddesidir.
Madde 3- Bu madde yürütme maddesidir.

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Madde 1- 2985 sayılı Toplu Konut Kanunun 2. Maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir:

f) Toplu Konut İdaresi öğrencilerin yurt ihtiyaçlarını karşılamak için atıl durumdaki TOKİ konutlarını kamu ve özel yurtlara dönüştürerek eğitim-öğretim faaliyetlerini destekler.

Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

    Cuma, 14 Ağustos 2015 12:03

Bağlantılı Konular