Kılıçdaroğlu TTB, TMMOB, DİSK ve KESK başkanları ile görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Genel Sekreteri Prof. Dr. H.Özden Şener,Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Mehmet Soğancı, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DISK) Başkanı Kani Beko ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Şaziye Köse ile görüştü.

Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ve Yakup Akkaya da katıldı.

    Salı, 11 Ağustos 2015 12:12

Bağlantılı Konular