CHP'den mağdur askerler için kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mağdur askerler için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk gibi davalar ile askeri yargıda devam etmekte olan davalar sebebiyle terfi ve kademe ilerlemesi alamayan askerlerin yaşadığı mağduriyeti giderecek bir Kanun Teklifi hazırladıklarını ve Meclis Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Özgür Özel, TSK'nın komuta kademesini belirleyecek YAŞ toplantısı öncesi bu Kanun Teklifini verdiklerini ve yetkilileri bir kez daha ivedilikle bu konuyla ilgili düzenleme yapma çağrısında bulunduklarını belirtti ve "Terfi hakkı elinden alınan tsk personeline hakları iade edilsin." dedi.

Özgür Özel, "Kanun Teklifi ile sahte delillerle yürütülmüş TSK'yı tasfiye amacıyla açılan davalardan ayrık olmak üzere; eski düzenlemede masumiyet karinesini hiçe sayan bir haksızlık da ortadan kaldırılmaktadır. Eski düzenlemede yargılaması biten personel terfi eder iken, yargılamasında hüküm verilmiş ancak kararı kesinleşmemiş olanlar terfi edemiyorlardı. Bu düzenleme ile terfi edebilir hale gelmektedir. Değişiklikle mevcut eşitsizlik ortadan kaldırılmaktadır." dedi

Ordunun kurmay kadrosu bu madde ile şekillendirilmişti
Özgür Özel, "Kumpas davalar sebebiyle 5 yıl boyunca tutuklu kalan bir kurmay albay süreç içinde ordudan atılmadıysa, emekli olmadıysa, 5 sene boyunca terfi ve kademe ilerlemesi alamıyordu. Dolayısıyla O Kurmay Albayın General olması fiili olarak engellenmiş oldu. Bu durum, Ergenekon, Askeri Casusluk ve Balyoz gibi davalar ile TSK'nın tasfiye edildiği noktasındaki iddiaların temel dayanaklarından biri. Bu madde eliyle TSK'nın komuta kademesini şekillendirmek üzere bilinçli bir müdahale yapılmıştı." dedi

Özgür Özel, "Bizler, masumiyet karinesine aykırı olan mevcut düzenlemenin kaldırılmasını ve sadece tutuklu olan askerlerinin terfi ve kademe ilerlemesinin yapılmamasını öneriyoruz. Bu madde yüzünden askerler suçlu oldukları kanıtlanmamasına rağmen çok ciddi bir hak mağduriyetine uğradılar. Disiplin veya ceza soruşturması ile veyahut bu davalar eliyle tasfiye edilen, emekli edilen, emekli olmak zorunda bırakılan, terfi alamayanların haklarının korunması/iade edilmesi gerektiğini de defalarca söyledik. TSK Kanunu'ndan kaynaklı yaşanan bu mağduriyeti gidermek için hazırladığımız Kanun Teklifimizi bu sebeple Meclis Başkanlığına sunduk. Vermiş olduğumuz Kanun Teklifi, ile hukuksuz davalar marifetiyle maddi ve manevi zarara uğratılan askeri personelin hakları iade edilecek." dedi.

Özgür Özel, "Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi kamu vicdanını ve adalet duygusunu yok eden, hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alan birçok davada alınan kararlar sonucunda muvazzaf ve emekli olmak üzere yüzlerce astsubay, subay ve üst subay terör örgütü kurma, yöneticisi olma, hükümeti yıkma suçlamaları ile karşı karşıya bırakılmış; muhtelif cezalar almıştı." dedi.

Siyasi olarak kurgulanmış bu davalar eliyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kumpas" kurulduğu yönündeki iddiaların devletin en yetkili kişileri ve kurumları dâhil olmak üzere tüm toplumsal kesimler tarafından artık kabul edildiğinin altını çizen Özel, "Ergenekon davası ile başlayan ve Balyoz, İstanbul ve İzmir Casusluk Davalarıyla devam eden süreç içerisinde birçok TSK mensubu ordudan ayrılmak zorunda kaldı, ordudan atıldı ve terfi alamadı." Dedi

Özel, "Bizler CHP olarak defaten bu davaların siyasi davalar olduğunu söyledik. Dalga dalga yürütülen operasyonların, üretilmiş sahte delillerin, kanunsuz telefon dinlemelerinin, haksız ve uzun tutukluluk sürelerinin çok ciddi insan hakkı ihlali yarattığını belirttik. Birçok defa Meclis'i göreve çağırdık. Araştırma Komisyonu kurularak kumpasın araştırılmasını talep ettik. Bu davaları en başından beri takip ederek yargı eliyle oluşturulan kumpası deşifre etmek için mücadele verdik." Dedi

Özgür Özel, vermiş olduğu Kanun Teklifi ile ilgili olarak, "Öngördüğümüz değişiklik, lehte bir düzenleme yaptığı için sayıları bu davalarda tutuklanmış 400'e yakın asker bu düzenlemeden faydalanacaktır. Ayrıca, askeri yargıda farklı sebeplerden ve konulardan dolayı halen yargılaması devam etmekte olan 100'lerce asker de bu düzenlemeden faydalanacaktır. Bu şekildeki askerler ile birlikte şuanda sayıları yaklaşık 1000'i bulan askerlerin yaşadığı hak mağduriyeti ortadan kalkacaktır. Sonuç olarak, haklarında kesin hüküm verilmeyen ve tutuksuz yargılanmakta olan tüm askerler bu düzenleme ile terfi hakkını kavuşacaktır. Teklifimiz sayesinde Oramiralliğe terfi yolu 5 gün cezaevinde kaldığı gerekçesiyle kapanan Donama Komutanı Koramiral Veysel Kösele de terfi etme hakkı kazanacaktır." dedi

Kanun Teklifi

Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın TBMM Başkanlığına sunduğu, 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygıyla arz ederim.

Özgür Özel                                  Veli Ağbaba
Manisa Milletvekili                  Malatya Milletvekili

Genel Gerekçe

Kamu vicdanını ve adalet duygusunu yok eden, hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alan birçok davada (Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk vb.) alınan kararlar sonucunda muvazzaf ve emekli olmak üzere yüzlerce astsubay, subay ve üst subay terör örgütü kurma, yöneticisi olma, hükümeti yıkma suçlamaları ile karşı karşıya bırakılmış; muhtelif cezalar almıştır. Siyasi olarak kurgulanmış bu davalar eliyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kumpas" kurulduğu yönündeki iddialar ise devletin en yetkili kişileri ve kurumları dâhil olmak üzere tüm toplumsal kesimler tarafından artık kuşku götürmez bir hale gelmiştir.

Ergenekon davası ile başlayan ve Balyoz, İstanbul ve İzmir Casusluk Davalarıyla devam eden süreç içerisinde birçok TSK mensubu ordudan ayrılmak zorunda bırakılma, atılma ve terfi alamama gibi durumlar ile karşılaşmışlardır. Diğer yandan özellikle yasadışı dinlemelerle ele geçirilmiş telefon kayıtlarının, emniyet mensubu veya istihbarat görevlilerinin dışındaki kişilerin ele geçiremeyeceği belgelerin kamuoyunda aleni bir şekilde yayımlanması ile birçok TSK personeli hakkında da disiplin veya ceza soruşturması başlatılmıştır. Disiplin veya ceza soruşturması ile veyahut bu davalar eliyle tasfiye edilen, emekli edilen, emekli olmak zorunda bırakılan, terfi alamayanların haklarının korunması veya iadesi gerekmektedir. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için TSK Kanunu'ndan gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Bu Kanun Teklifi, ile hukuksuz davalar marifetiyle maddi ve manevi zarara uğratılan askeri personel görevlerine dönebilecekler ve haklarını alabileceklerdir. Böylece yargı yolu kapalı olacak şekilde ilişiği kesilenler, hakkında TSK dan ayırma işlemi tesis edilenler ve ayrılmak-emekli olmak zorunda bırakılanların yaşamış olduğu mağduriyet giderilecektir.

Bununla birlikte, Kanun Teklifi ile yukarıda bahsedilmiş sahte delillerle yürütülmüş TSK'yı tasfiye amacıyla açılan davalardan ayrık olmak üzere; eski düzenlemede masumiyet karinesini hiçe sayan bir haksızlık da ortadan kaldırılmaktadır. Eski düzenlemeye göre iştirak halinde TSK'den çıkarılmayı gerektirmeyen bir suç işleyen iki personelden birisinin yargılamasının uzadığı (yurtdışı görev nedeniyle) diğerinin yargılamasının bittiği ve cezasının kesinleştiği bir durumda; yargılaması süren personel terfi edebilir iken, yargılaması görev nedeniyle uzayan personel terfi edemiyordu. Bu değişiklik ile TSK'dan çıkarılmayı bile gerektirmeyen suçlardan yargılaması sürüyor olanların da terfileri olanaklı hale gelmektedir.

Madde Gerekçeleri

Madde 1- Bu değişiklik ile haklarında TSK'den ilişkileri kesilmeyi gerektirmeyen cezalar alan personelin terfisi olanaklı değilken, olanaklı hal getirilmektedir. Eski düzenlemede yargılaması biten personel terfi eder iken, yargılamasında hüküm verilmiş ancak kararı kesinleşmemiş olanlar terfi edemiyorlardı. Bu düzenleme ile terfi edebilir hale gelmektedir. Değişiklikle mevcut eşitsizlik ortadan kaldırılmaktadır.
Madde 2- Bu değişiklik ile haklarında kesin hüküm verilmeyen ve tutuksuz yargılanmakta olanlar terfi hakkını kavuşacaktır.
Madde 3- Yürürlük maddesidir.
Madde 4- Yürütme maddesidir.

27.7.1967 TARİHLİ ve 926 SAYILI TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUN'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde 1- 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65nci maddesinin e bendinin 2nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 2- 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65nci maddesinin e bendinin 3ncü fıkrası "Tutuklu bulunanların" şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

    Cumartesi, 01 Ağustos 2015 10:11

Bağlantılı Konular