Tanrıkulu, Türkiye'deki antidepresan kullanımının artması nedeniyle soru önergesi verdi

Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "Antidepresan kullanımının son 9 yılda yüzde 160 oranında artmasının politikarınızla bir ilgisi bulunmakta mıdır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Türkiye'de antidepresan kullanımının son 9 yılda yüzde 160 oranında arttığı, bir yılda kullanılan ilacın 37 milyon kutuya yaklaştığı, her dört kişiden birinin depresyonda olduğu belirtilmiştir. Genetik faktörler de etkili olmakla birlikte yaşanan bu artışta stres ve uzman olmayan doktorların da ilgili ilacı yazmaları etkili olmuştur.

Bu bağlamda;
1- Türkiye'de antidepresan kullanımının son 9 yılda yüzde 160 oranında artmasının hükümetlerinizin politikalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmakta mıdır?
2- Yolsuzluklar, yoksullaşma, çevre tahribatı, ekonomik ve sosyal belirsizliklerin antidepresan kullanımında herhangi bir payı bulunmakta mıdır?
3- Antidepresan kullanımının özellikle büyükşehirlerde yüksek oranda kullanılmasında, betonlaşma, yeşil alanların tahribatı, yanlış ulaşım politikaları vb. durumların herhangi bir rolü bulunmakta mıdır?
4- Üniversite sınavlarında yaşanan kopya skandallarının, gençlerin yaşadığı işsizlik problemlerinin, eğitimlerine göre çok düşük maaşla çalışmalarının antidepresan kullanımını artırdığı iddiası doğru mudur?
5- Yıllardır devam eden davalar sonucu henüz hüküm giymemesine rağmen hapishanelerde tutuklu bulunan tutsakların bu durumlarının antidepresan kullanımını arttırıcı bir etkisi bulunmakta mıdır?
6- Aile içi şiddet, töre cinayetleri, kadınların eve hapsedilmesi gibi toplumsal eşitsizlik sonucu kadınlarımızın yaşadığı sorunların antidepresan kullanımının artmasında etkisi bulunmakta mıdır?"

    Çarşamba, 22 Temmuz 2015 12:38

Bağlantılı Konular