Türkiye'deki sığınmacı kamplarında yaşanan sorunlar Meclis gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'deki sığınmacı kamplarını, bu kamplarda yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Türkiye'de sığınmacılar için düzenlenmiş kaç adet kamp yerleşim bölgesi vardır? Bu kamplarda 13 Temmuz 2015 tarihi itibariyle toplam kaç sığınmacı bulunmaktadır?
2- Kamplarda güvenlik ve asayiş nasıl sağlanmaktadır?
3- Mevcut kamplarda kadınların tecavüze uğradığı iddiaları ile ilgili olarak AKP Hükümetinin bir araştırması bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise, resmi makamlara intikal etmiş tecavüz olayı var mıdır? Varsa vaka sayısı nedir?
4- Kamplardaki insanların şikayet ve ihbarlarda bulunabilmelerini kolaylaştırmak için AKP Hükümeti tarafından uygulanan bir hizmet bulunmakta mıdır?
5- Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği tarafından sığınmacı kadınlar ve çocuklar için tahsis edilen bir fon var mıdır? Varsa, bu fonların miktarları nedir?
6- Bu fonlar şimdiye kadar hangi hizmetler için kullanılmıştır?"

    Salı, 14 Temmuz 2015 11:04

Bağlantılı Konular