Ağbaba: "Çiftçinin borç faizi silinsin"

Veli Ağbaba, çiftçilerin Ziraat Bankası, kamu bankaları, elektrik dağıtım şirketleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizinin silinmesini ve kalan borcun yapılandırılmasını öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu.

AKP İktidarı döneminde en fazla mağdur edilen kesimlerin başında çiftçilerin geldiğini ve üreticilerin borç batağına saplandığını belirten Ağbaba, kanun teklifinin gerekçesinde tarımsal girdi fiyatlarının her geçen gün artmasına karşın, ürün fiyatlarının ise yerinde saydığını kaydetti. Ürünlerini maliyetinin bile altında satmak zorunda bırakılan çiftçilerin Ziraat Bankası ve diğer bankalara, Tarım Kredi Kooperatiflerine, tarımsal sulamadan dolayı elektrik dağıtım şirketlerine borçlarını ödeyemez duruma geldiğini ifade eden Ağbaba teklifle birlikte çiftçinin rahat bir nefes alacağını kaydetti.

Veli Ağbaba'nın Kanun Teklifi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Küçük çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, elektrik dağıtım şirketlerine olan her türlü borç faizlerinin bir defaya mahsus olmak üzere affedilmesi ve ana paranın faizsiz olarak eşit taksitler halinde ödenmesi hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Veli Ağbaba
Malatya Milletvekili

Genel Gerekçe

Tarımsal üretim, ülkelerin gelişiminde önemli bir rol almaktadır. Gelişmiş ülkeler tarımsal üretime büyük önem vermekte, bütçelerinde tarımın desteklenmesi için yeterli paylar ayırmaktadır.Avrupa Birliği ve ABD ile kıyaslandığında Türkiye'nin tarımsal üretimin desteklenmesi için ayırdığı rakamlar çok gerilerdedir.

AKP İktidarı döneminde en fazla mağdur edilen kesimlerin başında küçük üreticiler, çiftçiler gelmektedir.Resmi rakamlarla düşük gösterilmesine rağmen, gerçek yaşamda enflasyon rakamları TÜİK verilerinin çok üzerindedir. Tarımsal girdi fiyatları her geçen gün artarken, üreticilerin ürünlerinin fiyatları ise yerinde saymaktadır.Hem enflasyon karşısında tutunamayan hem de ürettikleri ürünleri maliyetinin bile altında satmak zorunda bırakılan çiftçiler Ziraat Bankası ve diğer bankalara, Tarım Kredi Kooperatiflerine, tarımsal sulamadan dolayı elektrik dağıtım şirketlerine borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir.Üreticiler borç batağına saplanmıştır.

T.C. Ziraat Bankası düşük faizli kredi kullandırılmasına limit koyduğu için, üreticiler ihtiyaçlarının altında kredi çekebilmektedir. İhtiyacını karşılayamayan üreticiler , farklı arayışlara girmekte, pek çoğu başka bankalardan kredi çekme yoluna gitmektedir.

2002 yılında çiftçilerin bankalardan kullandığı tarımsal kredi miktarı 4 milyar TL iken 2013 yılında çiftçilerin kullandığı toplam nakdi kredi tutarı 36 milyar TL'dir. Kendi ürettiği ürünlerden geçimini sağlayacak kadar gelir elde edemeyen çiftçiler çareyi kredi kullanmakta bulmaktadır.

Üreticiler, tarımsal sulama için kullandıkları elektrik borçlarını ödemekte de büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Elektrik Dağıtım işlerinin özelleştirilmesinin ardından üreticiler yüksek faturaları ödeyememekte, borçların faizleri ile boğuşmakta, icra dairelerinden çıkamamaktadır.

Türkiye'nin pek çok bölgesinde meydana gelen soğuk hava nedeniyle ürünler büyük zarar görmekte, her yıl mahsulleri yok olmakta ve çiftçilerin borç ve giderlerini ödeme ortamı ortadan kalkmaktadır. İşbu yasa teklifi ile bu durumun ortadan kaldırılarak çiftçilerin bir nebze de olsa rahat nefes almasını sağlamak amaçlanmaktdır.

Madde Gerekçeleri

1- Kamu bankaları ile Tarım Kredi Kooperatiflerine vadesi geçmiş zirai kredi borçlarının ödeyememiş olan çiftçilerin vadesi geldiği halde ödeyemediği borçlarının faizleri silinmekte, anaparası, faizsiz ve gecikme zammı alınmadan 18 eşit taksite bölünmektedir.
2- Üreticilerin tarımsal sulama için kullandıkları elektrik borçlarının faizleri silinmekte, ana para 18 eşit taksite bölünmektedir.
3- Dava konusu edilmiş veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde, asıl borçlular ve kefiller hakkında sürdürülen davalar sonlandırılmakta, icra ve takip işlemleri durdurulmaktadır.

ÇİFTÇİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASI, KAMU BANKALARI, TARIM KREDİ KOOPARATİFİ, ELEKTİRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNE OLAN BORÇLARININ FAİZLERİNİN SİLİNMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde 1- Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, Kamu Bankaları ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizleri miktarına bakılmaksızın silinir.
Madde 2- Çiftçilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan aldıkları borçların ana paraları, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 18 eşit taksitle ödenir.
Madde 3- Bu kanunun uygulanmasından doğacak faiz kayıpları Kamu Bankaları ve Tarım Kredi Kooperatiflerine hazinece görev zararı olarak ödenir.
Madde 4- Bu kanun yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer."

    Pazar, 12 Temmuz 2015 11:32

Bağlantılı Konular