"Cumhurbaşkanlığı Sarayı camlarının ithal edildiği iddiası doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "Cumhurbaşkanlığı Sarayı camlarının bedeli olan 701 milyon TL asgari ücretle geçinen ailenin kaç günlük gıda harcamasıdır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açıkladığı verilere göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı camları ithal olup bedeli 701 milyon TL'dir.

Bu bağlamda;

1- Cumhurbaşkanlığı Sarayı camlarının bedeli olan 701 milyon TL kaç taşeron işçisinin ücretine denk gelmektedir?
2- Cumhurbaşkanlığı Sarayı camlarının bedeli olan 701 milyon TL ile kaç memur istihdam edilebilir?
3- Cumhurbaşkanlığı Sarayı camlarının bedeli olan 701 milyon TL asgari ücretle geçinen ailenin kaç günlük gıda harcamasıdır?
4- Cumhurbaşkanlığı Sarayı camlarının bedeli olan 701 milyon TL ile kaç öğrenciye burs verilebilir?
5- Cumhurbaşkanlığı Sarayı camlarının bedeli olan 701 milyon TL kaç emeklinin 2014 yılı maaşına yapılan zamma denk gelmektedir?
6- Cumhurbaşkanlığı Sarayı camlarının bedeli olan 701 milyon TL asgari ücretle geçinen ailenin kaç günlük yol parasıdır?
7- Cumhurbaşkanlığı Sarayı camlarının ithal edildiği iddiası doğru mudur?
8- İddia doğru ise, bu durumun gerekçesi nedir?"

    Cumartesi, 30 May 2015 17:10

Bağlantılı Konular