CHP'den makam araçlarının yenilenmesi hakkında kanun teklifi

CHP, Başbakan, Bakanlar, Bakan Yardımcıları, Müsteşarlar, Diyanet İşleri Başkanı ve Diğer Üst Kurul Başkanlarının Makam Araçlarının Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu imzalı kanun teklifi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Başbakan, Bakanlar, Bakan Yardımcıları, Müsteşarlar, Diyanet İşleri Başkanı ve Diğer Üst Kurul Başkanlarının Makam Araçlarının Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifim Gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Gerekçe

Türkiye gibi sınırsız kaynakları bulunan, hayatını emeğiyle kazanan yurttaşlarına dünya standartlarının kat kat üzerinde imkanlar sağlayan, eğitime, sağlığa ve sosyal politikalara bütçeden dev paylar ayıran bir ülkenin yöneticilerinin de ülkenin zenginliğine yakışır imkanlara sahip olması gerekmektedir. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyorum, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye'nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez" sözleri de düşünüldüğünde ve her ne kadar Sn. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ülkenin tüm yöneticileri son derece mütevazi imkanlarla hayatlarını sürdürecek kadar tevazu sahibi olsalar da, ülkemizin yüksek ‘itibarının' tüm dünya kamuoyu tarafından daha iyi kavranabilmesi için en azından makam araçları konusunda yeni bir düzenlemeye gidilerek, Başbakan, Bakan, Bakan Yardımcıları, Müsteşarlar, Müstakil Kurum Başkanlıkları ve diğer Bürokratlar için en ünlü markaların son model araçlarının tahsis edilmesi, halihazırda kullanılmakta olan makam araçlarının son modelleriyle değiştirilmesi uygun olacaktır. Her ne kadar geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı'na böyle bir araç tahsis edilerek sorunu gidermek yönünde bir adım atılmış olsa da, ülkemizi yönetenlerin itibarlarına uygun araçlara kavuşması için daha hızlı ve sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, Başbakan, Bakan, Bakan Yardımcıları, Müsteşarlar ve Diğer Üst Kurul Başkanlarına çıkan her yeni modelin makam aracı olarak tahsis edilebilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz.

Başbakan, Bakanlar, Bakan Yardımcıları, Müsteşarlar, Diyanet İşleri Başkanı ve Diğer Üst Kurul Başkanlarının Makam Araçlarının Yenilenmesi Hakkında Kanun Tekli

Madde 1- 24. Dönem sonuna kadar Başbakan, Bakanlar, Bakan Yardımcıları, Müsteşarlar, Diyanet İşleri Başkanı ve Diğer Üst Kurul Başkanlara tahsisli makam araçları, aracın her yeni üst modelinin çıkmasıyla birlikte değiştirilir. Makam araçlarının Bakanlık teşkilatına ve kurumların kişilerin itibarine yakışır olması konusunda özen gösterilir.
Geçiçi Madde: Eskiyen makam araçları Bakanlık envanterinden çıkartılır. Başka bir alt makam tarafından kullanılamaz. Tahsisli makam araçlarının yenilenmesi için Bakanlık bütçesinden pay ayrılır.
Madde 2- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 Madde Gerekçeleri

Madde 1- Makam araçlarının Bakanlık teşkilatına ve kurumların kişilerin itibarine yakışır olması kamuoyunda ve basında tartışılmaması konusunda özen gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Madde 2- Bu madde yürürlük maddesidir.
Madde 3- Bu madde yürütme maddesidir."

    Salı, 26 May 2015 13:45

Bağlantılı Konular