"BOTAŞ'ın 2005-2014 yılları arasındaki faaliyet kar-zarar ve net kar-zarar tutarları ne kadardır?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sordu: "22 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş./ BOTAŞ'ın hangi yurtiçi ve yurtdışı bankalarında ve finans kurumlarında (Off Shore hesaplar dahil) ne kadar tutarlarda vadeli ve vadesiz mevduatları bulunmaktadır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş./BOTAŞ'ın 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarındaki faaliyet kar-zarar ve net kar-zarar tutarları ne kadardır?
2- Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş./BOTAŞ tarafından 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında hangi ülkelerden ne kadar miktarlarda doğalgaz alımı gerçekleştirilmiştir?
3- 22 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş./ BOTAŞ'ın hangi yurtiçi ve yurtdışı bankalarında ve finans kurumlarında (Off Shore hesaplar dahil)  ne kadar tutarlarda vadeli ve vadesiz mevduatları bulunmaktadır?
4- 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. /BOTAŞ  tarafından aracılık, komisyonculuk, müşavirlik veya benzeri her türden faaliyetleri gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti devlet kademesindeki görevlilere, bürokratlara ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve vatandaşı olmayan yabancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarına (Off Shore hesaplar dahil) aktarılmak suretiyle ödemeler yapılmış mıdır?
5- Yapıldıysa hangi Türkiye Cumhuriyeti devlet kademesindeki görevlilere, bürokratlara hangi gerçek ve tüzel kişilere aracılık, komisyonculuk, müşavirlik veya benzeri her türden faaliyetleri karşılığı ne kadar tutarlarda ödemeler yapılmıştır?
6- 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş./BOTAŞ tarafından kimlere ne kadar tutarlarda kar payı, jestiyon ve huzur hakkı ödemeleri yapılmıştır?
7- 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında BOTAŞ bağlı ortaklığı BOTAŞ International Ltd. Şti. (BIL) tarafından aracılık, komisyonculuk, müşavirlik veya benzeri her türden faaliyetleri gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti devlet kademesindeki görevlilere, bürokratlara ayrıca bunlar dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve vatandaşı olmayan yabancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarına (Off Shore hesaplar dahil) aktarılmak suretiyle ödemeler yapılmış mıdır?
8- Yapıldıysa, hangi Türkiye Cumhuriyeti devlet kademesindeki görevlilere, bürokratlara hangi gerçek ve tüzel kişilere aracılık, komisyonculuk, müşavirlik veya benzeri her türden faaliyetleri karşılığı ne kadar tutarlarda ödemeler yapılmıştır?
9- 22 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla BOTAŞ International Ltd. Şti. (BIL)'nin  hangi yurtiçi ve yurtdışı bankalarda, finans kurumlarında (Off Shore hesaplar dahil)  ne kadar tutarlarda vadeli ve vadesiz mevduatları bulunmaktadır?
10- 24.12.2012 tarih ve 2012/4152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22.01.2013 tarih ve 28536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla TPAO'dan BOTAŞ'a devri yürürlüğe giren Turkish Petroleum International Company Limited Şirketi - TPIC tarafından 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında aracılık, komisyonculuk, müşavirlik veya benzeri her türden faaliyetleri gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti devlet kademesindeki görevlilere, bürokratlara ayrıca bunlar dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve vatandaşı olmayan yabancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarına (Off Shore hesaplar dahil) aktarılmak suretiyle ödemeler yapılmış mıdır?
11- Yapıldıysa, hangi Türkiye Cumhuriyeti devlet kademesindeki görevlilere, bürokratlara hangi gerçek ve tüzel kişilere aracılık, komisyonculuk, müşavirlik veya benzeri her türden faaliyetleri karşılığı ne kadar tutarlarda ödemeler yapılmıştır?
12- 22 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla Turkish Petroleum International Company Limited Şirketi'nin hangi yurtiçi ve yurtdışı bankalarında ve finans kurumlarında (Off Shore hesaplar dahil)  ne kadar tutarlarda vadeli ve vadesiz mevduatları bulunmaktadır?
13- Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. / BOTAŞ'ın sermaye payının yüzde 35 olduğu iştiraki Turusgaz Taahhüt Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında aracılık, komisyonculuk, müşavirlik veya benzeri her türden faaliyetleri gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti devlet kademesindeki görevlilere, bürokratlara ayrıca bunlar dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve vatandaşı olmayan yabancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarına (Off Shore hesaplar dahil) aktarılmak suretiyle ödemeler yapılmış mıdır?
14- Yapıldıysa, hangi Türkiye Cumhuriyeti devlet kademesindeki görevlilere, bürokratlara hangi gerçek ve tüzel kişilere aracılık, komisyonculuk, müşavirlik veya benzeri her türden faaliyetleri karşılığı ne kadar tutarlarda ödemeler yapılmıştır?
15- 22 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla Turusgaz Taahhüt Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin hangi yurtiçi ve yurtdışı bankalarda, finans kurumlarında (Off Shore hesaplar dahil)  ne kadar tutarlarda vadeli ve vadesiz mevduatları bulunmaktadır?"

    Cumartesi, 23 May 2015 11:27

Bağlantılı Konular