Saraçoğlu Mahallesinin TÜRGEV'e verileceği iddiaları Meclis gündeminde

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Saraçoğlu Mahallesinin TÜRGEV'e verileceği iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Levent Gök'ün Başbakanın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 21.05.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Lojmanları'nın bulunduğu bölge 28 Ocak 2013 tarihinde riskli alan ilan eden Bakanlar Kurulu kararı Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

Bunun ardından Bakanlar Kurulu18.11.2013 tarihli kararıyla bölge için  ikinci kez riskli alan kararı almıştır.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra arazi hakkındaki proje süreci yeniden başlatılmış ancak kamuoyunda yükselen tepkiler üzerine Bakanlığın, ilk kararı iptal ettiren davayı açan taraflarla bir araya gelerek yeni bir yargı sürecinin başlamaması için görüşmeler yapılmıştır.

Öte yandan lojmanların boşaltılması için baskılar yoğunlaştırılmış, çok sayıda ev sahibi lojmanları boşaltmak zorunda bırakılmıştır.

Bu arada, o zamanki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devreye girmesi ile  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mimarlar Odası ile Ankara Ticaret Odası bölgeyi çekim merkezi haline getirmek için proje çalışmalarına başlandığı  kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu çerçevede, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güllüce tarafından bir yazılı soru önergem yanıtlanırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında, bölgede yapılacak çalışmalara yönelik fikir projesi ve bu fikir projesine göre uygulama projesi yapılması amacıyla 16.10.2014 tarihinde bir protokol imzalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmiştir:

"TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Ticaret Odası(ATO)  ve Bakanlığımız tarafından 'Saraçoğlu Mahallesi ve Çevresi Geleceğini Arıyor' başlıklı Ulusal Proje Fikir Yarışması düzenlenmesine yönelik şartname hazırlanmıştır.

Bu proje ile tarihsel değeri olan Saraçoğlu Mahallesinin dönüşümünün aslına uygun bir şekilde yapılması, kent merkezi ve çevresinin 24 saat yaşayan bir çekim merkezi olarak biçimlendirilmesi, alanın yeniden işlevlendirilerek değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması, kentin tüm aktörlerinin Ankara'ya yönelik proje süreçlerine  katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir."

Bu bağlamda;

1- O zamanki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devreye girmesiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda, başlanacağı ifade olunan 'Saraçoğlu Mahallesi ve Çevresi Geleceğini Arıyor' başlıklı Ulusal Proje Fikir Yarışması' neden askıya alınmıştır?
2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında imzalandığı açıklanan protokol neden uygulanmamıştır?
3- Kamuoyunda Saraçoğlu Mahallesinin Lojmanları ve diğer eklentileriyle birlikte TÜR­GEV­'e ve­ril­eceğine ilişkin yaygın iddiaların doğruluk payı var mıdır?
4- Davası devam eden bu alanla ilgili olarak bu doğrultuda bir tasarrufta bulunulmasının yasal dayanağı nedir? Kamuoyunu rahatsız eden bu iddiaların geçerli olmadığı yolunda bir açıklama yapacak mısınız?"

    Cuma, 22 May 2015 10:24

Bağlantılı Konular