"İş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak için meslek odalarıyla işbirliği yapacak mısınız?"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Başbakana sordu: "Son 10 yılda kadın ve çocuk işçiler açısından ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarının il bazında yıllar itibariyle sektörel dağılımı nedir?"

Levent Gök'ün soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 18.05.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasıyla en son içinde bulunduğumuz 2015 yılı başlarında yapılan düzenlemeyle  işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında yaşanan olumsuzluklara karşı iş kazalarında, ölüm ve yaralanma sayılarında azalma hedeflenmişse de kazalar, ölümler ve yaralanmalar devam etmektedir.

 Bu bağlamda;

1- Geçmiş yıllarda yasa ve yönetmeliklerde yapılan çok sayıda değişikliğe karşın ölümlü ve yaralanmalı iş kazalarında ve meslek hastalıklarında herhangi bir azalış olmadığı gibi, ölüm ve yaralanmalı iş kazalarının artışına tanık olan kamuoyundaki moral bitkinliğin de etkisiyle somut önlemler alınmasında ısrar eden meslek kuruluşlarının raporlarını dikkate alacağınızı, o kuruluşlarla bir çalışma platformu oluşturulmasını uygun bulduğunuzu belirten bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?
2- Son 10 yılda kadın ve çocuk işçiler açısından ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarının il bazında yıllar itibariyle sektörel dağılımı nedir?
3- Bu kazaların kaç tanesi dava konusu olmuştur? Kaç tanesi sonuçlanmıştır? Sonuçlanan davalara göre işverenlerin ödediği tazminat miktarı nedir?
4- İşçi çalışmasını sürdürürken yakalanılan meslek hastalıkları ile işçi emekli olduktan kısa bir süre sonra ortaya çıkan meslek hastalıklarında işveren tutumunun sorumluluk almamak biçiminde belirdiği durumlar karşısında tutumunuz ne olmuştur?  Yeni olumsuzluklara karşı bu durumdaki işverenleri uyarmayı düşünüyor musunuz? Uzman hekim, diğer personel ve sağlık personelinin bulunmadığı işyeri sayısı nedir?"

    Pazartesi, 18 May 2015 14:29

Bağlantılı Konular