Yüceer Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yanlış tarım politikaları nedeniyle ülkemizde son 10 yılda tarım arazilerinin 27 milyon dekar küçüldüğünü belirterek, AKP iktidarları boyunca çiftçinin kazancının gün geçtikçe düşüp, buna karşın maliyetlerin her geçen gün katlanarak arttığını ifade etti.

Candan Yüceer'in CHP'nin konu ile ilgili çalışmalarının da yer aldığı tespit ve önerileri şöyle:

"Geniş tarım alanları, tarımsal üretim potansiyeli ve zengin ürün çeşidine sahip olan Türkiye'de alın terini emeği ile yoğuran, bin bir zorlukla ve fedakârlıkla üretmek için gecesini gündüzüne katan çiftçimiz, zor günler geçirmektedir.

Yanlış tarım politikaları nedeniyle ülkemizde son 10 yılda tarım arazilerimiz 27 milyon dekar küçülmüştür. Çiftçimizin kazanamadığı için artık ekmekten vazgeçtiği tarım arazimiz iki Trakya büyüklüğünde bir alanı kapsamaktadır.

AKP iktidarları boyunca çiftçinin kazancı gün geçtikçe düşmüş, buna karşın maliyetler de her geçen gün katlanarak artmıştır. Mazot, gübre, ilaç, tohumluk, makine gibi tarım girdilerinin fiyatlarında yaşanan büyük artış, çiftçiyi mağdur etmiştir. Tarımdaki girdi maliyetlerinin, elektrik ve sulama tarifesinin sanayiden daha yüksek olduğu ülkemizde borç ve faiz kıskacındaki çiftçimiz karnını doyuramamaktadır.

Ülkemiz, tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken saman, et ve tohum ithal eder bir konuma getirenler bu utancı paylaşmamaktadır.

Çiftçilerimizin içinde bulunduğu zor koşullardan kurtulabilmelerinin tek yolu uygulanan yanlış tarım politikalarından bir an önce vazgeçmektir.

Yaşanacak bir Türkiye için CHP iktidarında, çiftçimizin yüzü gülecek, ürettiği ürünün pazarda karşılığını alacak. Yeni bir kırsal kalkınma anlayışıyla, arım üretiminin, başta turizm olmak üzere alternatif sektörlerle desteklendiği yeni bir modele geçişi sağlayacağız.

- Ürün alım fiyatı bir yıl önce belirlenecek.
- Çiftçinin üretim amaçlı olarak kullanacağı mazotun litresi 1.5 TL'ye düşürülecek.
- Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliği devlet güvencesi altına alınacak.
- Tarım sektöründe çalışanların sosyal güvenlik primlerini 30 yaşına kadar Hazine'den karşılayacağız.
- Başka geliri olmayan çiftçiye, hane başına, asgari ücret düzeyinde gelir garantisi sağlayacağız.
- Aile işletmeleri ve küçük çiftçilerin, ürünlerini doğrudan tüketicilere satmalarını sağlayacak kurumsal düzenlemeleri yapacağız.
- Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliğini devlet güvencesi altına alacağız.
- Mera alanlarını ıslah edecek, meraların amacının dışında kullanılmasına izin vermeyeceğiz.

Biliyoruz ki çiftçi kazanırsa, esnaf kazanacak, göç olmayacak, işsizlik olmayacak. Çiftçi kazanırsa Türkiye kazanacak.

Tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan, ülkemizin kalkınma sürecinde önemli görevler üstlenen, günlük yaşamımızın sürdürülmesine katkıda bulunan çiftçilerimizin 'Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, ürününün gerçek değerini bulacağı bereketli hasatlar, umut dolu bir gelecek diliyorum."

    Çarşamba, 13 May 2015 14:07

Bağlantılı Konular