Tanal: "Bir firmanın vergi borçlarının tamamının silinmesinin sebepleri nelerdir?"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal; alnının teriyle, emeğiyle çalışan vatandaşlarımızın aldığı üç kuruş paranın dahi vergisinin alındığını ancak bu insanları sömüren onların emekleri üzerinden artık değer sağlayarak her gün biraz daha zenginleşen patronların vergilerini ödememesini ve Devletin vergi alımında Adaletsiz davranmasının Anayasamıza aykırı olduğunu belirtti.

Anayasamızın 73'üncü maddesinde verginin vatandaştan genellik ve eşitlik ilkesine uygun bir şekilde alınması gerektiği ve herkesin mali gücüne göre vergi ödemesi gerektiğini belirten Tanal, "Demek ki o büyük patronlar yanlarında çalıştırdıkları asgari ücretliden daha az para kazanıyorlarmış ki vergilerini ödemiyorlar." dedi.

"Biz asgari ücretliye 1.500 TL vereceğiz, asgari ücretliden vergi almayacağız derken Maliye Bakanı kaynak yok diyordu. Kaynak ellerinin altında ama istediklerine kullanıyorlar. Garibana, yoksul kaynak yok vergi çok, zengine kaynak çok vergi yok. Bu adaletsiz sistem 7 Haziran'da son bulacak." deyip şu soruları yönetti:

1- Firmaların vergi borçlarında uzlaşmaya gidilmesinin kriterleri nelerdir?
2- Bir firmanın vergi borçlarının tamamının silinmesinin sebepleri nelerdir?
3- Basına düşen Maliye Bakanlığı Merkezi uzlaşma komisyonunun 2010/36 ve 2010/38 Karar Sayılı Uzlaşma tutanakları gerçek midir?
4- Bu tutanaklar gerçek ise bazı firmaların vergi borçlarının tamamının ya da tamamına yakınının silinmesinin sebepleri nelerdir?
5- Uzlaşma bir ortak nokta bulmak demek iken vergi borcu tamamen veya tamamına yakını silinen firmalar ortak nokta bulmak adına Bakanlığınıza ne vermişlerdir?
6- Bakanlığınız bu şekilde 2002 senesinden işbu yazılı soru önergesinin verildiği tarihe kadar uzlaşma komisyonlarında toplamda ne kadar vergi borcunu affetmiştir?"

    Çarşamba, 13 May 2015 14:00

Bağlantılı Konular