"Hakkında "mobbing" ile ilgili şikayet olan kaç kişi son 2 sene içinde idarecilik görevine yükseltilmiştir?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sordu: "Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nce 2 sene önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan bir protokolle Mimarlık Fakültesi bünyesinde yapılan Ankara'nın Ulaşım Planı 2038 adındaki Çevre Düzeni Planı hakkında Üniversite planlama ofisinin bilgi vermemesinin sebebi nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul milletvekili

1- Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nce 2 sene önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan bir protokolle Mimarlık Fakültesi bünyesinde yapılan Ankara'nın Ulaşım Planı 2038 adındaki Çevre Düzeni Planı hakkında Üniversite planlama ofisinin bilgi vermemesinin sebebi nedir? Oluşturulan internet sayfasında yayınlandığı iddia edilen analiz kitapları neden kamuoyu ve meslek odaları ile paylaşılmamıştır?
2- Konu ile ilgili açılan soruşturma var mıdır? Varsa akıbeti nedir?
3- Baskıya maruz kalıp, üniversite içinde çalışma özgürlüğü ihlal edilen ve sosyal ilişkileri zedelenen kaç öğretim elemanı anılan fakülteden ayrılmış ya da birim değiştirmek için yönetime dilekçe vermiştir?
4- Açılan soruşturmalar ile personel üzerinde bir tür mobbing yapılmaya çalışıldığı iddiası doğru mudur?
5- Bölüm kurullarında AUAP 2038 Projesinde akademik personel çalıştırmaya yönelik olarak, bir oylama yapılarak personelin isim listelerinin altına imza atmaları istendiği iddiası doğru mudur?
6- Hakkında "mobbing" ile ilgili şikayet olan kaç kişi son 2 sene içinde idarecilik görevine yükseltilmiştir?"

    Çarşamba, 13 May 2015 13:53

Bağlantılı Konular