Gök: "TRT Türk seçim yasağını çiğniyor, propaganda yapıyor"

Levent Gök: "TRT TÜRK Televizyon haberlerinde spikerin arka planında Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın fotoğraflarıyla seçim yasakları çiğneniyor, kamu yayıncılığına aykırı olarak propaganda yapılıyor."

TRT TÜRK Televizyonu'nun anayasayal ve yasal hükümlere göre tarafsız olması gerektiğini belirten CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, tarafsız davranmayan, seçim yasaklarını çiğneyen TRT TÜRK'ü Başbakan'a sordu.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 08.05.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

Anayasa'nın 133. Maddesi'nin 2. fıkrasına göre; Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır.

Buna göre, TRT Radyo ve Televizyonlarında kamu yayıncılığı ilkeleri doğrultusunda yayınların tarafsızlığı ve eşitliği zorunludur.

Bu bağlamda;

1- TRT TÜRK Televizyonunun 6, 7 Mayıs 2015 tarihlerindeki gündem haberlerinde,  spikerin arka planında sağ yanına düşen yerde Cumhurbaşkanlığı forslu Tayyip Erdoğan ve daha geri planda Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık logolu konuşma kürsüsünde fotoğraflarına yer verilmesi ve her haberde afiş fotoğrafların görüntülenmesi ve seyirciye izletilerek seçim propagandası yapılmasındaki amaç nedir?
2- Cumhurbaşkanının ve Başbakan'ın afişlerinin kendileriyle ilgili olmayan haberlerde kullanılması hangi habercilik anlayışını yansıtmaktadır?
3- Bu görüntülerle, Anayasanın 133. Maddesinin 2. fıkrasına aykırı yayıncılık yapılmasının gerekçesi nedir?
4- Seçim yasaklarına aykırı olarak yapılan bu yayının durdurulması için bir talimat verecek misiniz?
5- Kamu yayıncılığı ile görevli bir anayasal kurumun tarafsızlığa ve seçim yasaklarına aykırı bu tutumu nedeniyle soruşturma başlatacak mısınız?"

    Cuma, 08 May 2015 10:22

Bağlantılı Konular