"Milli Eğitim Bakanlığı okul onarım işlerini yeni bir ihale açarak mı tamamlamıştır?"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök,Milli Eğitim Bakanı'na sordu: "Türkiye'de ve Ankara'da son 10 yıl içinde inşaatı TOKİ tarafından kaç İlköğretim Okulu yapılmıştır? Faaliyeti süren okulların kaç tanesinde imalat hatası bulunduğu saptanmıştır? Bu hatalara ilişkin raporlar mevcut mudur?"

Levent Gök'ün soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 06.05.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

1- Türkiye'de ve Ankara'da son 10 yıl içinde inşaatı TOKİ tarafından kaç İlköğretim Okulu yapılmıştır?
2- Bu okullarda halen eğitim Öğretim yapılmakta mıdır? Faaliyeti süren okulların kaç tanesinde imalat hatası bulunduğu saptanmıştır? Bu hatalara ilişkin raporlar mevcut mudur?
3- İmalat hatası saptanan okulların kaçında onarım yapılmıştır? Anılan işler hangi usulle ihale edilmiştir? İhalelere iştirak eden toplam yüklenici sayısı nedir?
4- Yüklenicinin imalat hatası saptandığı için yüklenici tarafından onarılması gerekirken, onarımı Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yaptırılan okul sayısı nedir? Bu işler için toplam ne kadar ihale bedeli ödenmiştir? Her okul için bu değer nedir?
5- Milli Eğitim Bakanlığı okul onarım işlerini yeni bir ihale açarak mı tamamlamıştır? Bu şekilde tamamlanan okul sayısı Ankara'da ve ülke genelinde nedir?
6- İhalelere katılan firma sayısı nedir? Şu anda bu çerçevede ihale sonuçlarına göre yüklenici durumundaki çalışan firma sayısı nedir?
7- İller itibariyle halen ihale aşamasında bulunan kaç okul vardır? Ayrılan bütçe ne kadardır?
8- Bu konuda bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?"

    Perşembe, 07 May 2015 14:01

Bağlantılı Konular