"Sinyaller kullanarak kuşların rotasını değiştirecek sistemin bilimsel dayanağı nedir?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sordu: "3. Havalimanı projesinin İstanbul'un kıtalararası kuş göç yolu üzerinde olması göz ardı edilerek hazırlanmasının sebebi nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Dünyada sinyaller kullanarak kuşların rotasını değiştirecek bir sistem kullanılmakta mıdır?
2- Sinyaller kullanarak kuşların rotasını değiştirecek sistemin bilimsel dayanağı nedir?
3- Sinyaller kullanarak kuşların rotasını değiştirecek sistemi kullanan ülkeler hangileridir?
4- 3. Havalimanı projesi ÇED Raporu'nda kuşların en az 2 yıl süreyle izlenmesi gerekliliğinin yerine getirilmediği iddiası doğru mudur?
5- İddia doğru ise,  kuşların en az 2 yıl süreyle izlenmesi gerekliliğinin yerine getirilmemesinin sebebi nedir?
6- 3. Havalimanı projesinin İstanbul'un kıtalararası kuş göç yolu üzerinde olması göz ardı edilerek hazırlanmasının sebebi nedir?
7- 3. Havalimanını kullanan uçakların göçmen kuşlarla çarpışma riskinin 3-4 kat daha fazla olduğu iddiası doğru mudur?
8- İddia doğru ise, ilgili Bakanlık 3. Havalimanı projesinde uçuş güvenliği ile ilgili sorumluluğunu nasıl yerine getirmiştir?
9- 3. Havalimanı projesinin yerli kuşlardan kaynaklanan Uçuş Güvenliği Riski Uluslararası Standartlarına uygun olmadığı iddiası doğru mudur?
10- İddia doğru ise projenin uluslararası standartlara göre yapılmamasının sebebi nedir?
11- 3. Havalimanının kuşların doğal yaşamına, göç yollarına uygun yapılması yerine, kuş göç yollarının 3. Havalimanına göre ayarlanmak istenmesinin sebebi nedir?
12- 3. Havalimanını kullanan uçakların göçmen kuşlara çarpması sonucu uçaklarda gelebilecek hasar tutarı ne kadardır?
13- 3. Havalimanını kullanan uçakların göçmen kuşlarla çarpışma olasılığı kaçtır?"

    Cuma, 08 May 2015 12:18

Bağlantılı Konular