Tanrıkulu: "Artcure adlı bu bandı Türkiye'de üreten tek firma hangisidir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına sordu: "SGK'nın bel ve boyun fıtıkları üzerine yapıştırılıp sökülen "Yakı" benzeri bir banda (Artcure), bant başına 350 TL ödemesinin gerekçesi nedir?"

Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Resmi Gazetede 21 Nisan günü yayımlanan "Sağlık Uygulama Tebliği ile bel ve boyun fıtıkları üzerine yapıştırılıp sökülen "Yakı" benzeri bir banda da devletin para ödeyeceği hükme bağlanmıştır. Bant başına 350 TL ödenmesi de kararlaştırılmıştır. 'Artcure'' adlı bu bandı Türkiye'de tek bir firmanın ürettiği belirlenmiştir. Türkiye Fizik Tedavi Rehabilitasyon Derneği Başkanı "Araştırdık. Bununla ilgili hiçbir bilimsel veriye rastlamadık. Fizik tedaviyle ilgili birçok bilimsel tedavi yönteminde kısıtlamaya giden devletin, hiçbir bilimsel verisi olmayan bu yamaya destek olması çok düşündürücü" ifadesini kullanmıştır. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Derneği (AYSEDER) de "Bu malzeme dünyada ilk bizde denenen bir ürün. SGK günde bir saat seansla 20 gün gelen bir hastaya 320 TL öderken, harici bir uygulama malzemesi için 350 TL bedeli hangi maliyet analizine ve bilimsel kriterlere göre yaptığı şüphe uyandırmaktadır." açıklaması yapmıştır.

Bu bağlamda;

1- 'Artcure' adlı bu bandı Türkiye'de üreten tek firma hangisidir? Bu firmanın sahibi ya da yönetim kurulu üyeleri kimlerdir?
2- SGK'nın bel ve boyun fıtıkları üzerine yapıştırılıp sökülen "Yakı" benzeri bir banda (Artcure), bant başına 350 TL ödemesinin gerekçesi nedir?
3- SGK'nın ödeme yaptığı bel ve boyun fıtığı tedavi çeşitleri nelerdir? Tedavilerin ne kadarlık kısmını ödemektedir?
4- Türkiye'de tek firma tarafından üretilen "Artcure" adlı bandın, bel ve boyun fıtığını tedavi edici özelliği bilimsel olarak kanıtlanmış mıdır?
5- SGK "Artcure" adlı bandın, tedavi edici özelliği ile ilgili bilimsel araştırma yapmış mıdır? Yapılmışsa bilimsel araştırma kim ya da kimler tarafından yapılmıştır?
6- SGK'nın günde bir saat seansla 20 gün fizik tedaviye gelen bir hastaya 320 TL öderken, "Artcure" adlı banda 350 TL ödemesinin gerekçesi nedir?
7- "Artcure" adlı bant, fizik tedaviden daha iyi bir bel ve boyun fıtığı tedavi yöntemi midir?
8- "Artcure" adlı bandın dünyada geçerliliği bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise "Artcure" adlı bandı kullanan ülkeler hangileridir?
9- SGK'nın "Artcure" adlı banda 1 yılda ne kadar ödeme yapılması öngörülmektedir?
10- Avrupa Birliği ülkelerinde en fazla uygulanan bel ve boyun fıtığı tedavi yöntemi nedir?
11- Avrupa Birliği ülkelerinde bel ve boyun fıtığı hastalarına kişi başı yıllık ne kadar ödeme yapmaktadır?
12- Türkiye'de bel ve boyun fıtığı hastalarına kişi başı yıllık ne kadar ödeme yapılmaktadır?"

    Cuma, 01 May 2015 13:06

Bağlantılı Konular