Şakran Cezaevi'nde yaşanan olaylar Meclis gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli  Ağbaba, Şakran Cezaevinde yaşanan olayları Meclis gündemine taşıdı.

Veli Ağbaba'nın Adalet Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Kenan İpek tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Veli Ağbaba
Malatya Milletvekili

Şakran Cezaevi'nde çocuk mahkûmlara yönelik cezaevi personeli ve diğer mahpuslar tarafından şiddet, taciz ve tecavüz fiillerinin işlendiği iddialarının ve konuyla ilgili bir iç yazışmanın basına yansımasının ardından Cezaevi Müdürü görevden alınmıştır.

Buna göre;

1- Konuyla ilgili başlatılmış bir soruşturma mevcut mudur?
2- İddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmiş midir?
3- Konuyla bağlantılı olarak görevden el çektirilen başka personel var mıdır?
4- Anılan hadiselerin mağduru olan çocukların ruhsal ve fiziki sağlık durumlarının iyileştirilmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?
5- Mağdur olduğu belirtilen çocuklar ile bu davranışlarda bulunduğu iddia edilenler hala aynı koğuşlarda mı kalmaktadır? Cezaevi değişikliği söz konusu olmuş mudur? Olmadıysa koğuş veya cezaevi değişikliği ne zaman yapılacaktır?
6- Cezaevini ziyaret ederek bahsedilen hadiselerin vehametini bizzat araştıracak mısınız?"

    Pazartesi, 27 Nisan 2015 15:09

Bağlantılı Konular