"4505 sigorta acentesi ve bağlı şubelerinde çalışan teknik personel ve aileleri mağdur olmayacak mıdır?"

"Mevcut şubeler 2008 yılında çıkan 5684 sayılı yasanın mevcut hükümlerine göre mevzuat gereği yasal olarak kurulmuş, tescilleri alınmış, levha kayıtları yapılmış, bağlı sigorta şirketlerinden de şube tescilleri yapılmıştır. Bu durumda, 24.04.2015 tarihinde Şube Müdürü çalıştırma zorunluluğu ve yüksek oranda sermaye mecburiyetini yerine getiremeyen sigorta acenteleri ve bağlı şubelerinin akıbeti ne olacaktır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Hazine Müsteşarlığı'nın 30.12.2014 tarihinde yayınladığı genelge ile sigorta acenteleri ve sigorta acentelerine bağlı olarak çalışan şubelerine yerine getiremeyecek kadar çok ağır şartlar getirilmiştir.

Bu bağlamda;
1- Sigorta acentelerine bağlı olarak faaliyetine devam etmekte olan acente ve bağlı şubelerine 30.12.2014 tarihinde 29221 sayılı yasa ile çalıştırılmakta olan teknik personel yanında bir de Şube Müdürü çalıştırma zorunluluğu, ayrıca yüksek oranda sermaye mecburiyeti getirilmiş olup, bu ağır şartların yerine getirilmesi için 24.04.2015 tarihine kadar süre verilmiştir. Halen çalışmakta olan sigorta acenteleri ve bağlı şubelerinden alınan görüşler neticesinde yerine getirilmesinin neredeyse imkansız olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda 4505 sigorta acentesi ve bağlı şubelerinde çalışan teknik personeller ve aileleri mağdur olmayacak mıdır?
2- Mevcut şubeler 2008 yılında çıkan 5684 sayılı yasanın mevcut hükümlerine göre mevzuat gereği yasal olarak kurulmuş, tescilleri alınmış, levha kayıtları yapılmış, ilgili vergi dairelerine bildirilmiş ve bağlı sigorta şirketlerinden de şube tescilleri yapılmıştır. Bu durumda, 24.04.2015 tarihinde Şube Müdürü çalıştırma zorunluluğu ve yüksek oranda sermaye mecburiyetini yerine getiremeyen sigorta acenteleri ve bağlı şubelerinin akıbeti ne olacaktır?
3- Anayasa'nın ilgili maddesi gereği önceden kazanılmış olan müktesep haklara herhangi bir zarar gelmemesi ve 2008 yılından bu yana aynı şartlara haiz 30.12.2014'de kayıtlı olan bütün şubelere, son çıkan yönetmelik esaslarında mevcut, ağırlaştırılmış şartların yumuşatılarak, halen görevlerini icra eden şubelerden acente olma hakkı isteyenlere, bu haklarının teslim edilerek yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi için çalışma yapılacak mıdır?
4- Bu şartlar altında önceden yasal olarak şubeleşme haklarına haiz olanların haklarının muhafaza edilmesi, mevcut Yönetmelik şartlarının 30 Aralık 2014 tarihinden sonra açılacak olan şubeler için geçerli olması, Anayasaya ile kazanılmış haklara dokunulmadan şube olarak devam etmek isteyenlerin haklarının son çıkartılan yönetmelik şartlarından muaf tutulması yönünde bir çalışma yapılacak mıdır?
5- Son duyuruda, şube müdüründen istenen vasıflardan mesleki yeterlilik süresi 31.12.2015 tarihine kadar uzatılmıştır. Şartları ağırlaştırılmış yönetmelikte, sektörde çalışan binlerce şubeye talimatlara uyum sağlaması ve hazırlıklar konusunda ek süre neden verilmemiştir ve verilecek midir?
6- 2008 yılında 5684 sayılı sigortacılık yasası çıkartılırken sigorta acentesi adına tescilli bir şubesi bile olmadan, acentelik hakkı verilmişken, acente şubelerine, 2008 yılında 5684 sayılı yasada uygulandığı gibi bir defaya mahsus sembolik bir ücretle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine levha kaydı yaptırıp, acentelik şartlarına haiz sayılıp, yıllardır yapmakta olduğu meslekleri ellerinden alınmadan ve işsiz bırakılmadan sektöre kazandırılması yönünde bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?"

    Çarşamba, 22 Nisan 2015 15:23

Bağlantılı Konular