"Troller AKP Genel Başkanlığına mı bağlıdır yoksa direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak mı çalışmaktadır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Başbakana  sordu: "Sosyal medyada propaganda ve kara propaganda faaliyetleri gösteren ve "AK Troll" olarak bilinen bir grup bulunmaktadır. "AK Troll" ekibi kaç kişiden oluşmaktadır? Troll'lere sabit bir maaş ödenmekte midir? Ödeniyorsa ne kadardır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın soru önergesi şöyle:

 "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki soruların Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Veli Ağbaba
Malatya Milletvekili

Sosyal medyada propaganda ve kara propaganda faaliyetleri gösteren ve "AK Troll" olarak bilinen bir grup bulunmaktadır. Özellikle www.twitter.com adlı sitede etiketler ve başlıklar açarak, muhaliflere küfrederek dikkatleri çeken bu grubun AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'ya bağlı olarak çalıştığı iddia edilmektedir.

Buna göre;

1- "AK Troll" ekibi kaç kişiden oluşmaktadır? Aralarında bir hiyerarşi var mıdır? Troll'lere sabit bir maaş ödenmekte midir? Ödeniyorsa ne kadardır? Trolün maaşı ile hiyerarşisi arasında bağıntı var mıdır? 2- Troller AKP Genel Başkanlığına mı bağlıdır yoksa direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak mı çalışmaktadır?
3- Troll'lerin Süleyman Soylu'ya bağlı olduğu doğru mu? Süleyman Soylu'nun partinize "transferi" bu amaçla mı gerçekleştirilmiştir?
4- Troll ekibinin Süleyman Soylu vasıtasıyla özerkleştiği ve AKP'den ziyade Saray'a hizmet ettiği iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
5- MİT bünyesinde trollerle koordineli çalışan bir ekibin varlığı doğru mu? Varsa bu ekip kaç kişiden oluşmaktadır? Bu MİT ekibinin giderleri hangi kaynaktan karşılanmaktadır?
6- Trolleriniz MİT dışında ülkesel veya uluslararası diğer istihbarat örgütlerinden destek alıyor mu? Alınıyorsa, bu destek karşılığında verilenler nelerdir?
7- AKP'nin bazı il ve ilçe başkanlıklarında troller için özel odalar oluşturulduğu doğru mu?
8- Troll faaliyeti için kamuoyu araştırma şirketlerinden destek alınmakta mıdır? Alınıyorsa bunlar hangi şirketlerdir?
9- Troll ekibinin sürekli hakaret ve tehdit içerikli bir sosyal medya faaliyeti yürütmesi yasalara uygun mudur?
10- Troll'ler hakkında şimdiye kadar adli veya idari işlem yapılmış mıdır?
11- Troll'lük faaliyeti için devletin hangi olanakları kullanılmaktadır? Bu faaliyet için Örtülü Ödenekten pay ayrılmakta mıdır?
12- Troll'lerin faaliyetleri konusunda yetkiniz var mı? Varsa troll'lük işine son vermeyi düşünüyor musunuz? Yoksa Troll'ler sizi aşan bir yere mi bağlı?"

    Çarşamba, 22 Nisan 2015 13:44

Bağlantılı Konular