Ankara metro istasyonlarında hemen her gün onarım yapılması Meclis gündeminde

Levent Gök: "Ankara Metrosu İstasyonlarında hemen her gün yapılan onarım çalışmalarından sonra şimdi yürüyen merdivenlerin yenilenmesi çalışması başlatılmasındaki garabetin açıklanması gerekir."

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök tarafından yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşındı. Gök "vatandaşları seyahat etmekten bıktırırcasına metro istasyonlarında her gün arızalar ortaya çıkmış, uzun süre giderilmemiş ve vatandaşlar mağdur edilmiştir. Şimdi "ekonomik ömrü tamamlanmış" gerekçesiyle başlatılan yenileme çalışmaları, bugüne kadar yapılan onarım çalışmalarının sorgulanmasını gerekiyor." dedi.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 22.04.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

1- Bugün itibariyle Ankara Metrosunun kaç istasyonunda merdiven yenileme çalışması yapılmaktadır?
2- Son 4 yılda kaç istasyonda yürüyen merdivenlerde kaç onarım çalışması yapılmıştır. Onarımların her biri ne kadar sürmüştür? Her bir onarımın maliyeti ne olmuştur?
3- Metro istasyonlarında EGO imzasıyla yapılan duyurularda yer alan  "Ekonomik ömrünü dolduran yürüyen merdivenlerin yenileme çalışmaları yapılmaktadır" ibaresi gerçeği yansıtmakta mıdır? Malzemenin ekonomik ömrü ile ilgili herhangi bir kayıt var mıdır? Varsa bu kayıt kim tarafından konmuştur?
4- Yürüyen merdivenlerin ekonomik ömrü ne kadardır? Bundan önce yapılan çalışmalarda merdivenleri yenilenen istasyonlar hangileridir? Üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına karşın merdivenlerin ekonomik ömrünün tamamlanmış olmasına hangi haklı gerekçeyle karar verilmiştir?"

    Çarşamba, 22 Nisan 2015 13:19

Bağlantılı Konular