"Bakanlıkça yapılan yazılı-sözlü mülakatlarda eşitlik, siyasi tarafsızlık ilkesi nasıl korunacaktır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı'na sordu: "Asil öğretmenliğe atanabilmek için adayların hem performans değerlendirmesine hem yazılı-sözlü sınava tabi tutulmasının gerekçesi nedir?"

Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Yeni MEB Yönetmeliğine göre; geçen Eylül ayından itibaren ilk defa atanan öğretmenler, aday öğretmen sayılacak ve asil öğretmenliğe atanmaları için üç önemli engeli aşmaları gerekecektir. Asil öğretmenliğe atanabilmek için adaylar hem performans değerlendirmesine hem de yazılı-sözlü sınava tabi tutulacaktır. Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen görev yapmaları ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmaları şartlarıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Performans değerlendirmesi yılda üç kez yapılacaktır. Göreve başladığı dönemde bir, takip eden dönemde iki kez değerlendirme (maarif müfettişi, danışman öğretmen ve okul müdürü tarafından) yapılacaktır. Değerlendirme yapılırken 50 ayrı kriter kullanılacaktır. Sonuçta; aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde başarılı olamayanlar ile sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybedeceği gibi, memuriyetle ilişkileri de kesilmiş olacaktır. Yalnızca, sınavda iki kez başarısız olan öğretmenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanabilecektir. Yeni yönetmelikte dikkat çeken diğer düzenlemeye göre; önümüzdeki öğretim yılından (2015-2016) itibaren tüm öğretmenler, her ders yılı sonunda okul müdürlerince değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Bu bağlamda;

1- Asil öğretmenliğe atanabilmek için adayların hem performans değerlendirmesine hem yazılı-sözlü sınava tabi tutulmasının gerekçesi nedir?
2- Bakanlıkça yapılan yazılı-sözlü mülakatlarda eşitlik, siyasi tarafsızlık ilkesi nasıl korunacaktır?
3- Bakanlıkça yapılan yazılı-sözlü mülakatların puan ağırlıkları nasıl olacaktır?
4- Bakanlıkça yapılan sözlü mülakatlarda siyasi torpil, sendika kayırmacılığı nasıl önlenecektir?
5- Asil öğretmenliğe atanan aday öğretmenlerin Eğitim Bir-Sen'li olma ihtimali yüzde kaçtır?
6- Maarif müfettişi, danışman öğretmen ve okul müdürlerinin öğretmenleri değerlendireceği 50 ayrı kriter nasıl tespit edilmiştir?
7- Maarif müfettişi, danışman öğretmen ve okul müdürlerinin dünya görüşlerinin, siyasi eğilimlerinin 50 ayrı kritere göre öğretmenleri değerlendirmelerini etkilememesi mümkün müdür?
8- Öğretmenlerin ağırlıklı olarak öğrencilerin sınavlardaki başarılarına göre değerlendirilmemesinin sebebi nedir?
9- 2010-2015 yılları arasında mobbing yapan okul müdürü, il ve ilçe idarecisi sayısı nedir?
10- Her ders yılı sonunda okul müdürlerince, öğretmenlerin değerlendirmeye tabi tutulması, okullarda yaşanacak mobbing olaylarını artırmayacak mıdır?"

    Salı, 21 Nisan 2015 11:23

Bağlantılı Konular