"Araç yakıtı olarak yasaklanan 10 numaralı yağın kullanılmasına neden göz yumulmaktadır?"

CHP Grup Başkanvekili Levent GÖK, Ankara'da özellikle kamyonlarda yakıt olarak kullanılmasına göz yumulan 10 numaralı yağın neden olduğu rahatsızlıkları TBMM Gündemine taşıdı.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 20.04.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

1- Yetkililerce yapılan açıklamaların aksine, Ankara’da kamyonlarda yakıt olarak 10 numaralı yağ kullanıldığı yolundaki yaygın yakınmalardan haberdar mısınız?
2- Araç yakıtı olarak yasaklanan 10 numaralı yağın kullanılmasına neden göz yumulmaktadır?
3- İnsan sağlığına verdiği zararı tartışmasız kabul edilen 10 numaralı yağ nerelerde satılmakta ve araçlarca temin edilmektedir?
4- Satışı yasaklanmış olan bu yağın yakıt olarak kullanılmasına neden olan sorumlular hakkında nasıl bir işlem yapacaksınız?"

    Pazartesi, 20 Nisan 2015 14:30

Bağlantılı Konular