CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Başbakana sordu

Levent Gök: "Aksine bir karar alınmamışsa, asfalt katılım bedeli peşin tutarı olarak bir yıl erteleme kararına karşın vatandaşlardan neden para alınmaktadır? Gecikme faizi uygulanmayacağına ilişkin karara karşın hangi gerekçeyle vatandaşlara tahakkuk ettirilen asfalt katılım bedeline gecikme faizi işletilmektedir? Kaç kişiye gecikme faizi işletilmiştir?"

Levent Gök'ün soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 17.04.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi'nin 12.01.2015 tarih ve 17 No'lu kararı uyarınca, Ankara Büyükşehir Belediyesince yürütülmekte olan asfalt katılım paylarının 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 93. Maddesi hükümlerine göre ödemesinin ertelenmesi amacıyla peşin ödemelerin bir yıl, taksitle ödemelerin beş yıla kadar ertelenmesine, erteleme dolayısıyla faiz alınmaması kararı kamuoyuna da duyurulduğu halde;

1- Bu kararın aksine yeni bir karar alınmış mıdır?
2- Aksine bir karar alınmamışsa, asfalt katılım bedeli peşin tutarı olarak bir yıl erteleme kararına karşın vatandaşlardan neden para alınmaktadır?
3- Gecikme faizi uygulanmayacağına ilişkin karara karşın hangi gerekçeyle vatandaşlara tahakkuk ettirilen asfalt katılım bedeline gecikme faizi işletilmektedir? Kaç kişiye gecikme faizi işletilmiştir?
4- Belediye Meclisinin faizsiz erteleme kararı yürürlükte bulunmasına karşın faiz işletilmesinin sorumlusu kimdir?
5- Alınan karara aykırı olarak tahsilat yapan ve faiz işleten sorumlular hakkında bir işlem yapacak mısınız?"

    Cuma, 17 Nisan 2015 16:04

Bağlantılı Konular