Gök: "Kuruluşlar ve Atık Tesisi periyodik olarak kontrol edilmekte midir?"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Ankara Hasanoğlan'da toprak numunesi analizinde, atık sahasında toprağa karışan civanın yer altı sularına karışarak besinler aracılığıyla sağlığı tehdit ettiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Levent Gök'ün soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 01.04.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

1- Ankara'nın Hasanoğlan yerleşkesinde meraların hemen yanı başında açılan atık sahasının civarından alınan toprak numunesinin yapılan analizinde tehlikeli oranda civaya rastlandığı doğru mudur?
2- Toprak numunesinde görülen civanın yeraltı sularına karışarak doğal etkilerle tarım alanlarına taşınması kaçınılmaz olduğundan bu ağır metallerin sofrada aldığımız besinler olarak sağlığımız için büyük tehlikeler oluşturduğu açık değil midir? Buna engel olmak için tesiste geçirimsizlik sağlamak yoluna neden gidilmemiştir?
3- Hasanoğlan'da meraların hemen yanındaki geçirimsizliği olmayan atık tesisi aracılığıyla atıkları toprağa karışan ve toprak numunesinde tehlikeli oranda civa bulunmasına yol açan kaç kuruluş vardır? Buralarda ne üretilmektedir?
4- Bu kuruluşların atıkları neden  'geçirimsizlik'  sağlanmamış bir tesise naklediliyor ve yeraltı sularına karışmasına yol açılıyor?
5- Akciğer tarafından kolaylıkla emilen civa buharının buradan kolayca beyne ulaştığı duyma kaybı, denge bozuklukları yarattığını dikkate alarak gerekli önlemleri almak üzere derhal bir talimat vermeyi düşünüyor musunuz?
6-Hasanoğlan'da 'Tehlikesiz atık' izniyle açılan bu atık tesisin hacmi ne kadardır? Tesise getirilen atıklar hangi kuruluşlarındır? Bunlardan analiz sonuçlarına göre tehlikeli atık salan kuruluş sayısı nedir?
7- Atık Tesisinin CED Raporu yükümlülüğünden kaçabilmek için hazırlanan proje tanıtım dosyasında rakamlarla oynandığı iddiası doğru mudur? Araştıracak mısınız?
8- Kuruluşlar ve Atık Tesisi periyodik olarak kontrol edilmekte midir? Hangi aralıklarla denetim yapılmaktadır?
9- Hasanoğlan'da geniş tarım arazisinde yetiştirilen sebze ve meyve gibi ürünlerin önemli bir bölümü Ankara ve civarına gittiğinden tehlike alanı hızla büyüyebilmiştir. Alınacak önlemleri tartışarak saptamak ve hayata geçirmek üzere başta meslek odaları olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ortak bir platform oluşturulması için ilgililere bir talimat verecek misiniz?"

    Perşembe, 02 Nisan 2015 15:18

Bağlantılı Konular