Öztrak: "Güven ortamı sağlanmadan teşvikler çalışmaz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Başbakan Davutoğlu'nun 2015 için yüzde 4'lük büyüme hedefinin muhafaza edildiğine yönelik açıklaması üzerine, "Güven göstergeleri, ihracat rakamları yere çakılmışken, şirketlerin sermayeleri erirken Sn. Davutoğlu'nun bahsettiği yüzde 4 büyüme nasıl sağlanacaktır?" diye sordu.

Faik Öztrak, işsizlikte artışın Türkiye'nin yüzde 14,7 daraldığı 2009 yılının ilk çeyreğinde de ağaç diktirerek çözülmeye çalışıldığını hatırlattı ve Türkiye'de daha fazla ağacın dikilmesi memnuniyet duyulacak bir gelişmedir ancak işsizlik sorunu, ağaç diktirerek değil, nitelikli istihdam sağlayacak ekonomik ortamın oluşturulmasıyla sağlanabilir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

"Giderek yavaşlayan ekonomi karşısında sanayicilerimizin ve iş adamlarımızın artık eylem beklediği bir dönemde, Başbakan Ahmet Davutoğlu, artık mutat hale gelen paket açıklamalarından birini daha gerçekleştirmiştir. Yaptığı açıklamada bu yıl büyümenin yüzde 4 olacağını ifade eden Başbakan, Türkiye ekonomisinin güncel rakamlarından habersiz olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Davutoğlu, Türkiye'ye ait büyüme rakamlarını aynı ligde olmadığımız ülkelerle karşılaştırarak başarı masalı anlatmaya çalışsa da, gerçekler açıkça ortadadır. 2014'ün son çeyreğinde Türkiye yüzde 2,6 büyürken, aynı grupta yarıştığımız ekonomilerden Hindistan yüzde 7.5, Endonezya yüzde 5.0, Malezya yüzde 5.8 büyümüştür. Türkiye'nin 2014 yılının son çeyreğindeki büyümesi Avrupa'daki Macaristan ve Polonya gibi benzer ülkelerin bile altında kalmıştır. Türkiye ekonomisindeki genel gidişat ve beklentiler de 2015 yılında yüzde 4 büyüme hedefini teyit etmekten uzaktır.

Ekonomide güven yok oldu
Nitekim; Türkiye İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi Nisan 2009'dan bu yana; Ekonomik Güven Endeksi 2012 Ocak ayından bu yana; Tüketici Güven Endeksi 2009 Mart ayından bu yana en düşük seviyesindedir. Tüm anketler Türkiye'de güven ortamının yok olduğunu açıkça göstermektedir.

İhracat çakıldı, şirketler zorda
Diğer taraftan iç talep kadar, dış talep de 2015'in ilk üç ayında işlerin iyi gitmediğini göstermektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2015 Mart ayına ait ihracat rakamları, bu yıl büyümeye dış talep katkısının olamayacağını ortaya koymaktadır. Ayrıca, net döviz açığı 183 milyar dolar seviyesinde bulunan reel sektörümüz, bu yılın ilk üç ayında dolar kurundaki 26 kuruşluk artış nedeniyle 48 milyar TL kur farkı zararını bilançolarına şimdiden yazmıştır. Dolayısıyla, şirketlerin sermayeleri giderek erimekte, devlete vergi verme ihtimalleri giderek azalmaktadır.

İşsizlik, ağaç diktirere değil nitelikli istihdamla çözülür
Ülkemizin en büyük sorunlarından biri işsizliktir. Bu sorun, Türkiye'nin yüzde 14,7 daraldığı 2009 yılının ilk çeyreğinin ardından vatandaşa ağaç diktirerek çözülmeye çalışılmıştı. Görünen odur ki, istihdam artışından dem vuran Hükümet, 2009 şartlarına geri döndürdüğü ekonomide, işsizliği yeniden ağaç diktirip orman bakımı yaptırarak yeneceğini düşünmektedir. Türkiye'de daha fazla ağacın dikilmesi memnuniyet duyulacak bir gelişmedir ancak işsizlik sorunu, ağaç diktirerek değil, nitelikli istihdam sağlayacak ekonomik ortamın oluşturulmasıyla sağlanabilir.

Güven olmadan teşvik çalışmaz
Güven ortamı sağlanmadan verilecek teşviklerin çalışması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası'yla kavga edip güven ortamını yerle bir ederken sessiz kalan Davutoğlu, bu güven ortamını sağlayamayacağını göstermiştir. Seçimler yaklaşırken paket açıklama sevdasına düşen Hükümetin acilen atması gereken somut adımlar vardır. Güvenin tesisi için öncelikle bütün makamların Anayasal sınırlarına çekilmesi, hukuk devletinin yeniden ayağa kalkması, temel hak ve özgürlüklerin iktidar eliyle tehdit edilmemesi şarttır.

Seçim yatırımı değilse, seçim öncesinde çıkarsınlar
Her şeye rağmen, yeterli olmasa da, açıklanan paketin iş dünyamıza bir parça da olsa nefes aldırabilmesi için bu tedbirlerin bir an önce gerekli yasal düzenlemeler yapılarak hayata geçirilmesi zorunludur. Açıklanan bu önlemlerin seçim öncesi göz boyama olmadığını kanıtlamanın yolu, gerekli düzenlemelerin acilen yapılmasıdır.

Emeklinin halini bilmiyorlar
CHP'nin emeklilere dini bayramlarda ikramiye vaadinin ardından emeklileri hatırlayan Hükümetin Kaç-Ak Saray yapmaktan anladığı kadar emeklinin halinden anlamadığı da Davutoğlu'nun açıklamalarından anlaşılmıştır. Nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan emeklilerimizin sorunları, Hükümetin açıkladığı yetersiz rakamlarla çözülemeyecek kadar büyüktür. Kaldı ki Hükümet, bunu da Temmuz ayından sonra vereceğini söyleyerek, emekliye insanca yaşaması için verilecek parayı bile seçim rüşvetine çevirmiştir. Emeklilerin sorunlarını CHP çözecektir.

Ne kapasiteleri ne enerjileri yeter
Görünen odur ki, topal ördek haline gelen AKP iktidarının bu paketleri hayata geçirecek, ülkeye yeni bir ufuk sunacak ne kapasitesi ne de enerjisi kalmıştır. 8 Haziran sabahında, CHP iktidarında, ekonomiye ve yatırımcılara güven verecek kadrolar işbaşına gelecek ve ülkenin ufkunu açacak ekonomi programı uygulamaya konacaktır. Milletin dertleri hızla azalacaktır."

Anahtar Kelimeler
    Perşembe, 02 Nisan 2015 15:10

Bağlantılı Konular