"Boru patlamasının afet olarak değerlendirilmesi doğru bir değerlendirme midir?"

Levent Gök Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sordu: "Yenimahalle'de patlayan su borusu daha büyük felaketlerin habercisidir. Kentsel altyapıyı tüm meslek odaları dahil ilgili tüm bileşenlerle ele alacak bir kongre toplamayı düşünüyor musunuz?"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Ankara Su ve Şebeke  Sorunu ile ilgili olarak tüm tarafların katılımıyla bir kongre toplanmasını işaret etti.

Levent Gök'ün Başbakana yönelttiği bu konudaki yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 31.03.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

1- Yenimahalle Cem Ersever Caddesinde ASKİ'nin su ana şebeke hattında borunun patlamasıyla ortaya çıkan mağduriyetler İçin yetkililerin "afet" değerlendirmesi yaptıklarından bilgi sahibi misiniz?
2- Boru patlamasının afet olarak değerlendirilmesi doğru bir değerlendirme midir? Sorunun Afet kapsamında ele alınmasının gerekçesi nedir?
3- Boru patlaması olayı, görevi ihmal, işi tekniğine uygun yapmamak, usulüne aykırı işletmecilik açılarından incelenecek midir? Bu konuda bir soruşturma başlatacak mısınız?
4- Patlamanın başlıca nedenleri arasında borular döşenirken zeminlerin tekniğine uygun olarak takviye edilmediği, bu yüzden süreç içinde zeminde oturmaların sıklaştığı kırılma ve ayrışmaların bu nedene bağlı olarak ortaya çıktığı iddialarının meslek odaları ve sendikalarla birlikte ele alınıp incelenmesini sağlamak üzere bir çalışma başlatacak mısınız?
5- Kızılırmak suyunun zaman zaman yarı yarıya karıştırılarak Ankara İçme suyu şebekesine verilmesinin suda bulunan ve beton boruları içten kemiren sülfatın sınır derişim (konsantrasyonun) değerlerinin üzerine çıkarak tahribatı hızlandırıp derinleştirdiği iddialarını da bu çerçevede dikkate alarak değerlendirecek misiniz?
6- Sorunu boru patlamasının yaşandığı Yenimahalle ile sınırlamadan yılların ihmaliyle tüm Ankara kentinin altyapısını tehdit eden büyük bir tehlike olarak ele almayı; kentsel drenaj, yağmursuyu, pis su ve üstü örtülü kanalizasyon mecrasına dönüştürülmüş Ankara Dereleri sorununu da dahil ederek geniş kapsamlı bir çerçevede değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda meslek odalarının talepleri doğrultusunda kongreler düzenlenmesini sağlamak için ilgililere bir talimat verecek misiniz?"

    Salı, 31 Mart 2015 10:41

Bağlantılı Konular