"Türkiye'de 2010-2015 yılları itibariyle aylık evde bakım ücretleri ne kadardır?"

Sezgin Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na sordu: "İhtiyaç sahibi engelli ve yaşlının gelir alabilmesi için aile ve akrabalarının toplam gelirlerine bakılmasının sebebi nedir? 2022 ve 2828 sayılı yasalarda engelli maaşı ve evde bakım maaşlarına hak kazanma şartlarında yapılan değişikliklerin gerekçesi nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Engelliler, engelli maaşı ve evde bakım maaşlarının alımını zorlaştıran 2022 ve 2828 sayılı yasaların değiştirilmesi için 24 saatlik oturma eylemi başlatmıştır. Eylemde Hükümetin 2013'te yasada yaptığı değişikliklerle bu gelirleri kesmeye başladığını belirterek 1976 yılından yasa ile tanınan hakkın gasp edildiği belirtilmiştir. Yasa değişikliğine göre, ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlının gelir alabilmesi için bireyin kendi geliri yerine, aile ve akrabalarının toplam gelirlerine bakılmaktadır. 2022 sayılı yasaya göre, maaşı alabilmek için yapılan değişikliklerle hane halkı toplam gelirinin aile bireylerine bölünmesiyle 286 lirayı geçmemesi, engellinin nafaka almaması gerekmektedir. Ayrıca aile halkı gelir testinde araç ve taşınmazlar da dahil edilmiştir. 2828 sayılı yasaya göre, evde bakım yasasına göre de kişi başına düşen gelirin 572 liranın altında olması gerekmektedir. Ayrıca 2012'den itibaren gelir değişikliği olması halinde bunun bildirilmesi gerekmekte, geç bildirilmesi halinde ise bedeller yasal faiziyle geri alınmaktadır.

2022 sayılı yasadan yaklaşık 600 bin engelli ve 600 bin 65 yaş üstü yararlanmaktadır. 2828 sayılı yasadan yaklaşık 450 bin kişi faydalanmaktadır.

Bu bağlamda;

1- İhtiyaç sahibi engelli ve yaşlının gelir alabilmesi için aile ve akrabalarının toplam gelirlerine bakılmasının sebebi nedir?
2- 2022 ve 2828 sayılı yasalarda engelli maaşı ve evde bakım maaşlarına hak kazanmak için belirlenen gelir kriterleri nasıl tespit edilmiştir?
3- Türkiye'de 2010-2015 yılları itibariyle aylık evde bakım ücretleri ne kadardır?
4- Engelli ve yaşlılara evde bakım yapan bir aile ferdinin aylık 572 TL geliri olması hem evde bakım hem de aile geçimi için yeterli midir?
5- Engelli ve yaşlılara evde bakım yapan aile fertlerinin çalışamamasının aile geçimine getirdiği yükün dikkate alınmamasının sebebi nedir?
6- Engelli, yaşlı yurttaşlarımız ve hane halkının aylık 572 TL gelir ile hangi ihtiyaçlarını gidermesi öngörülmüştür?
7- 2022 ve 2828 sayılı yasalarda engelli maaşı ve evde bakım maaşlarına hak kazanma şartlarında yapılan değişikliklerin gerekçesi nedir?
8- 2012-2015 yılları arasında kamu ve özel sektörde istihdam edilen engelli vatandaşlarımızın sayısı kaçtır?
9- Yasa değişikliği ile ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlının devletten gelir alabilmesinin aile ve akrabalarının toplam gelirlerine bağlanması; engelli vatandaşlarımızın aile içerisinde ekonomik dezavantajlı konumunu arttırması nedeniyle insan hakları ihlali değil midir?"

    Pazartesi, 30 Mart 2015 12:15

Bağlantılı Konular