"Cumhurbaşkanlığında örtülü ödeneğin denetimi nasıl sağlanacak?"

Sezgin Tanrıkulu: "Anayasamıza göre siyasi sorumsuzluğu olan bir makama, kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ile olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet icapları için kullanılmak üzere örtülü ödenek imkanı getirilmesi hukuka uygun mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün verdiği önerge ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu'nun "örtülü ödenek" maddesinde değişikliğe gidilmiş tir ve Cumhurbaşkanına da örtülü ödenek olanağı getirilmiştir. Düzenlemenin gerekçesinde, "Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ile olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine de örtülü ödenek konulması" ifadesine yer verilmiştir.

Bu bağlamda;

1- Anayasamıza göre siyasi sorumsuzluğu olan bir makama, kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ile olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet icapları için kullanılmak üzere örtülü ödenek imkanı getirilmesi hukuka uygun mudur?
2- Hangi kalemden buraya aktarma yapılacaktır?
3- Cumhurbaşkanlığında örtülü ödeneğin denetimi nasıl sağlanacak?
4- Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Örtülü ödenekle ilgili 24. Maddesine de aykırı değil mi?
5- Verilen önerge ve getirilen uygulama  Anayasa'nın 104, 105 ve 163'ncü maddelerine aykırı değil midir?
6- Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı makamına kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ile olağanüstü hizmetler gibi yürütmeye ilişkin görevler verilmekte midir?
7- İçişleri Bakanı böyle bir önerge verdiğine göre, AKP Hükümeti ile milli güvenlik ve istihbaratla ilgili kuruluşlar, devletin milli güvenliği konusunda bir zafiyet içinde midir?
8- Cumhurbaşkanı kendi istihbarat örgütünü mü kurmak istemektedir? Bu durumda ortaya bir tür "yapılanma" mı çıkacaktır?
9- Cumhurbaşkanlığı bütçesinde ödenekler bakımından 2. ve 3. fıkralar kapsamında yer alan hukuklara "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenir ve uygulanır" hükmü eklenmesinin gerekçesi nedir?
10- 5018 Sayılı Yasa ile Başbakana örtülü ödenek konusunda verilen yetkinin genişletilerek Cumhurbaşkanına da verilmesinin sebebi nedir?"

    Cumartesi, 28 Mart 2015 10:08

Bağlantılı Konular