Tanrıkulu: "Şikayet konusu alınması yerine vatandaşların fişlenmesinin gerekçesi nedir?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "Milli Eğitim Bakanlığının veli, öğrenci ve öğretmen şikayetlerini almak amacıyla kurduğu 147 şikayet hattına 13 Mart 2015 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre kaç şikayet ulaşmıştır? Şikayet hattını arayan vatandaşlara "şikayetinizi oluşturamıyorum" denilerek vatandaşların geri çevrildiği iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Milli Eğitim Bakanlığının veli, öğrenci ve öğretmen şikayetlerini almak amacıyla kurduğu 147 şikayet hattına 13 Mart 2015 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre kaç şikayet ulaşmıştır?
2- Ulaşan şikayetler ile ilgili neler yapılmıştır? Kaç şikayete nasıl çözüm getirilmiştir?
3- Şikayet hattını arayan vatandaşlara "şikayetinizi oluşturamıyorum" denilerek vatandaşların geri çevrildiği iddiası doğru mudur?
4- Şikayet hattını arayan vatandaşların TC Kimlik Numarasının, Sigorta Sicil Numarasının, Nüfus Kütük Bilgilerinin alındığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, gerekçesi nedir?
5- Şikayet bulunan vatandaşların fişlendiği iddiası doğru mudur?
6- İddia doğru ise, şikayet konusu alınması yerine vatandaşların fişlenmesinin gerekçesi nedir?"

    Çarşamba, 25 Mart 2015 13:26

Bağlantılı Konular